Archief

Nieuw mbo razendsnel op de kaart

In rap tempo is een nieuw opleidingsinstituut voor middelbare beroepsopleidingen (mbo) gelanceerd. Binnen anderhalve week werden logo, teksten, promotiemateriaal en website gerealiseerd. In aanloop naar de open dagen die binnenkort plaatsvinden, staat het Getijde College nu op de kaart.

Het starten van een nieuwe mbo-school vraagt een gedegen voorbereiding en veel afstemming met diverse instanties. Om die reden werd pas in december 2012 een handtekening gezet onder de oprichtingsakte van het Getijde College. Kees van de Wouw, rector van het Luzac College te Goes, en een aantal ondernemers hebben elkaar hierin gevonden. Het nieuwe mbo in Zeeland wil een kleinschalige beroepsschool zijn en blijven. De niveau 4-opleidingen die het college aanbiedt zijn gericht op ondernemerschap, accountancy en toerisme. Maximaal 80 studenten kunnen na deze zomer starten met hun studie. Kenmerkend worden de intensieve begeleiding van de student en de praktijk van het bedrijfsleven die zoveel mogelijk in huis wordt gehaald. Dat uit zich bijvoorbeeld in de dresscode voor studenten: ‘business smart'. Dat is geen schooluniform, maar wel een code voor het dragen van nette kleding. Net zoals dat binnen een bedrijf gebruikelijk is.

Om het nieuwe, particuliere mbo tijdig in de markt te zetten – nog ruim voor de open dagen op 18 en 19 januari 2013 – werd BOOM Communicatie ingeschakeld. De tijdsdruk om het college nog voor de kerstvakantieperiode te introduceren mocht daarbij vanzelfsprekend geenszins ten koste gaan van de kwaliteit die het college wil uitstralen. Binnen twee weken beschikte het nieuwe mbo over zowel een logo, een operationele website, als alle overige communicatiemiddelen (brochure, opleidingsflyers, advertenties, webbanners, presentatiewand, etc.). Ook alle content in de vorm van tekst en beeldmateriaal, werd binnen deze termijn ontwikkeld vanuit de ruime ervaring en expertise van BOOM binnen het (middelbaar) beroepsonderwijs in Nederland.

Niet alleen de naam Getijde College heeft nu een link met de provincie Zeeland; ook in het beeldmerk komt deze associatie naar voren door middel van de subtiele golf onderaan het logo. Bewust is voor een logo gekozen zonder veel franje, om te benadrukken dat het college een school is die staat voor duidelijkheid en structuur. Zowel het logo als het promotiemateriaal vindt een balans tussen wat jongeren aantrekkelijk vinden en wat hun ouders of verzorgers van een mbo-instituut verwachten. Met name dat laatstgenoemde oordeel is voor het Getijde College belangrijk, omdat in de meeste gevallen de ouders zullen betalen voor de opleiding.

Het Getijde College gaat zich vestigen in de Stadspoort te Goes en verwacht een soortgelijk verzorgingsgebied te krijgen als het Luzac College, namelijk Zeeland en westelijk Brabant.

www.getijdecollege.nl.