Archief

Nieuwe school heet Montaal

In Bergen op Zoom start een nieuwe school voor cluster 2-leerlingen. Een school speciaal voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met spraak- of taalmoeilijkheden. De school is een samenwerking tussen De Spreekhoorn en Koninklijke Auris Groep. De naam van de school wordt ‘Montaal'.

Momenteel vinden de laatste werkzaamheden plaats om de school na de zomervakantie in gebruik te nemen. BOOM Communicatie ontwikkelde de nieuwe naam voor de school. Joop Maas, adviseur bij BOOM Communicatie: “Belangrijke uitgangspunten bij de naamontwikkeling waren de eenvoud en de eenduidige uitspreekbaarheid. Alle leerlingen op de school hebben spraak- of taalproblemen. Toch moeten zij de naam van hun school straks goed kunnen onthouden en uitspreken. Je moet dan niet aankomen met een lange naam, een naam vol ingewikkelde klanken, of een naam waarin ze de klemtoon op verschillende manieren kunnen leggen. Duidelijk en simpel dus. Dat lijkt eenvoudig. Maar tegelijkertijd moest het ook een naam zijn die nog niet eerder is bedacht en die op internet dus nog niet is geclaimd voor wat betreft het nl-domein”.

Het werd ‘Montaal'. Die naam is toegankelijk voor een brede doelgroep. Voor kinderen is het een goed uitspreekbare en snel aan te leren naam. Voor ouders en andere betrokkenen kan het daarnaast ook allerlei associaties oproepen. Zo is in ‘Montaal' letterlijk het woord ‘taal' opgenomen, als verwijzing naar de essentie van het cluster 2-onderwijs. Wie in de eerste lettergreep het Franse woordje ‘mon' herkent, kan de combinatie ‘mijn – taal' vormen. Een andere Frans woord dat in ‘Montaal' verscholen zit (het woord ‘mont', dat ‘berg' betekent), kan gezien worden als verwijzing naar de vestigingsplaats van de school: Bergen op Zoom. Verder is de nieuwe naam gerelateerd aan het woord ‘mentaal'; alles wat met denken en voelen te maken heeft.

Over Koninklijke Auris Groep en De Spreekhoorn
Zowel de Koninklijke Auris Groep als De Spreekhoorn, helpen mensen met communiceren. Zij hebben scholen voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Beide organisaties bieden tevens ambulante onderwijskundige begeleiding vanuit cluster 2 aan kinderen in het reguliere onderwijs. Daarnaast doet Koninklijke Auris Groep onderzoek en biedt het behandeling en zorg aan kinderen en volwassenen die minder goed in staat zijn zich te uiten of anderen te begrijpen.