Archief

Nieuwe test geeft richting aan toekomst

Op de site www.knooppunttoekomst.nl kunnen jongeren testen naar welk beroep hun interesse uitgaat. Zo kunnen ze de juiste opleidingskeuze maken. Die ‘toekomsttest' is een belangrijk onderdeel van de wervingscampagne van ROC Zeeland. Een vernieuwde versie van deze ‘toekomsttest' is onlangs online gegaan.

Uit de test komt heel duidelijk naar voren of je voor een administratief, technisch, sportief of sociaal beroep moet gaan, om maar eens een paar van de vele mogelijkheden te noemen. Dat inzicht is van groot belang in de oriënterende fase van een studiekeuze. Als een jongere in een vroegtijdig stadium al voor een juiste richting kiest, kan door de school vervolgens nog beter informeren en adviseren over de best passende opleiding. Dat beperkt het voortijdig stoppen met de opleiding, wat vaak te wijten is aan de verkeerde keuze aan het begin van de studie. Door het keuzeproces te integreren in de wervingscampagne, geeft ROC Zeeland invulling aan één van de speerpunten binnen het middelbaar beroepsonderwijs: het terugdringen van ‘uitval' onder studenten.

In de zeer succesvol gebleken wervingscampagne die BOOM drie jaar geleden voor het ROC ontwikkelde, draait het dus niet alleen om het aantrekken van studenten, maar ook om het kiezen van de juiste opleiding. Dat die afweging bepalend is voor je verdere leven, verwoordt de titel van de campagne: ‘Knooppunt Toekomst'. De site www.knooppunttoekomst.nl is het kloppend hart van de campagne waar alle informatie te vinden is over de opleidingen en waar er onderzocht kan worden voor welk beroep je in de wieg bent gelegd. Deels gebeurt dat met een knipoog; met movies, een game en een gepersonaliseerde viral die je door kunt sturen naar je vrienden. De ‘toekomsttest' houdt iedere deelnemer op een wat serieuzere manier een spiegel voor.

38% meer bezoekers
ROC Zeeland zet de campagne nu voor het derde achtereenvolgende jaar in. De resultaten van de campagne zijn opzienbarend: in het eerste campagnejaar kwam er 38% meer publiek naar de open dagen, dat zich bovendien beter voorbereid bleek te hebben dan dat in voorgaande jaren het geval was. Het Interstedelijk Studenten Overleg nomineerde de campagne ‘Knooppunt Toekomst' meteen daarna voor de Beste Marketing Campagne.

Uniek in de campagne is de persoonlijke benadering van de doelgroep. Promotieteams van het ROC geven op de middelbare scholen ruchtbaarheid aan de open dagen en geven hen via een inschrijfformulier een persoonlijke toegangscode voor de website www.knooppunttoekomst.nl. Met de hieruit verkregen gegevens kan ROC Zeeland op individueel niveau de juiste informatie en begeleiding bieden nog voordat de open dagen plaatsvinden, hetgeen de opleidingskeuze ten goede zal komen. Het ROC voegt op deze manier een nieuwe dimensie toe aan de promotie van beroepsopleidingen.