Archief

Nieuwe website voor Eyeleds

Eyeleds beschikt sinds vandaag over een geheel vernieuwde website. Met de nieuwe site beoogt de leverancier van hoogwaardige LED-verlichting haar markten beter te bereiken en te bedienen. LED- verlichting is een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig verlichtingsproduct dat eenvoudig is toe te passen. De vraag naar dit type verlichting groeit wereldwijd explosief. Eyeleds levert LED-verlichting aan de zakelijke en consumentenmarkt.

Expansie
De activiteitengroei van Eyeleds is groot. Om de expanderende en nieuwe markten in bijvoorbeeld Azië adequaat te bedienen, heeft Eyeleds een marketingstrategie ontwikkeld waarbij de markten per land, regio of zone worden gesegmenteerd. De huidige profilering en met name de online activiteiten van Eyleds zijn daarbij tegen het licht gehouden. De conclusie: Eyleds wil actiever internationale markten aanboren en al haar mogelijke doelgroepen online kunnen bereiken.

Website
De nieuwe website heeft als doel bestaande en potentiële klanten te informeren over de activiteiten van Eyleds. Prospects moeten worden overtuigd van de meerwaarde en kwaliteit die de Eyeleds-producten bieden. Door een breed scala aan informatie over Eyeleds en de producten aan te reiken worden zowel particuliere en zakelijke bezoekers op een afgestemde wijze bedient. De website moet ook bijdragen aan vergroting van de naamsbekendheid. Door de inhoud van de site doordacht samen te stellen, scoort de website hoog in de rankings van zoekmachines. Zo weten potentiële klanten Eyleds te vinden. Door specifieke onderwerpen prominent op te nemen, denk aan bijvoorbeeld ‘duurzaamheid', profileert Eyeleds zich op een doordachte wijze.

BOOM® heeft Eyeleds door middel van een internetadviestraject geadviseerd over de te ontwikkelen online activiteiten en dan met name over een nieuw te ontwikkelen website. Vanuit een inventarisatie waarbij eisen en wensen vanuit de organisatie zijn benoemd, is er in coöperatie met Eyleds een plan van aanpak ontwikkeld. Door in een vroeg stadium de doelstellingen en gewenste functies vast te stellen, heeft BOOM® een functioneel interactie design kunnen ontwikkelen dat de basis vormde van het uiteindelijke grafische ontwerp. Eyleds heeft in eigen huis de website technisch geïmplementeerd.

Voor meer informatie: www.eyeleds.com.