Archief

Nieuws over verborgen verbindingen

Afvalstoffen van het ene bedrijf, kunnen waardevol zijn voor de ander. Toch maken bedrijven weinig gebruik van elkaars reststromen. Zeeland Seaports wil daar binnen haar havens verandering in brengen. Met het project 'Multi Utility Provider' realiseert Zeeland Seaports ondergrondse verbindingen tussen industrieën. Het leidingennetwerk geeft een enorme impuls aan verduurzamen van havenactiviteiten, omdat reststoffen makkelijk uitgewisseld en hergebruikt kunnen worden.

De ondergrondse leidingen in de havengebieden van Vlissingen en Terneuzen maken het mogelijk dat stromen met koolstofdioxide, gas, warmte, biodiesel, elektriciteit en (warm) water hun weg vinden van het ene bedrijf naar het andere. Havenbedrijf Zeeland Seaports richt de activiteiten in eerste instantie op de bestaande industrie langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Momenteel wordt gewerkt aan het concreet maken van de plannen, waaronder het verwerven van de benodigde financiering, het voeren van de MER-procedure, het uitwerken van de veiligheidsregels en het contractueel vastleggen van de partijen die willen deelnemen.

Digitale nieuwsbrief
Om alle betrokkenen en geïnteresseerden te informeren over de voortgang en uitleg te geven over het project, is Zeeland Seaports gestart met het verzenden van een digitale nieuwsbrief. BOOM Communicatie ontwikkelde deze nieuwsbrief met de titel ‘Hidden connections'. De nieuwsbrief wordt vier maal per jaar verzonden in aanloop naar de definitieve realisatie van het ‘MUP'-project.

Zeeland Seaports werkt de plannen voor de 'Multi Utility Provider' uit binnen het programma PATCH (Ports Adapting to Change). Dit is een gezamenlijk onderzoek- en studieprogramma van de havens Calais, Oostende, Newhaven, Portsmouth, Ramsgate en Zeebrugge en de East Sussex County Council, de South East England Development Agency (SEEDA) en Zeeland Seaports. PATCH maakt gebruik van een Europese Interregionale stimuleringsregeling. De kennis die Zeeland Seaports met dit innovatieve project opdoet, stelt het beschikbaar aan alle andere PATCH-partners.