Archief

Nijbod stelt positie scherp

Ook in een overzichtelijke nichemarkt is het zaak om positie te kiezen. Zoals voor Nijbod, die gemeenten en woningcorporaties in heel Nederland adviseert over het beleid en beheer van hun woonwagenlocaties. Op deze locaties voert Nijbod ook het daadwerkelijke beheer uit.

De positionering voor Nijbod is tot stand gekomen met inzet van de JEI-methodiek. Om inzicht te krijgen in de zienswijze en wensen van klanten, startte BOOM Communicatie met een kwalitatief onderzoek onder huidige klanten. Hierbij werd aandacht besteed aan de meerwaarde die gemeenten en woningcorporaties ervaren en de wensen die zij hebben over de dienstverlening van Nijbod. Ook werden potentiële klanten en voormalige klanten bevraagd om inzicht te krijgen in drijfveren en barrières. Tot slot werd input verkregen van Nijbod-medewerkers. De kwalitatieve onderlegger van inventarisaties, vormde de basis voor het bepalen van de positionering. De uiteindelijke positioneringstrategie maakt duidelijke keuzes met de daaruit voortvloeiende consequenties voor het gedrag, de symboliek en de communicatie van Nijbod in de toekomst.

Vertaling naar de praktijk
Zonder al teveel weg te geven, licht adviseur Annelies Braat van BOOM Communicatie alvast een tipje van de sluier op: “We zijn op dit moment bezig met de doorvertaling door middel van internal branding en het professionaliseren van de communicatie. Hierbij brengen we de kwaliteiten van Nijbod naar voren als onbetwiste specialist met jarenlange ervaring. Daardoor weet Nijbod op verschillende niveaus te acteren, binnen een wereld waarin specialistische kennis in combinatie met ervaring van cruciaal belang is”.

Mevrouw Nijssen, de directeur van Nijbod, is blij met de heldere onderlegger en de uitganspunten die het onderzoeks- en positioneringstraject hebben opgeleverd: “De strategische keuzes die zijn gemaakt, geven richting voor ons als management, maar zijn ook voor de adviseurs, rayonmanagers en beheerders van groot belang. Door de focus die we nu bepaald hebben, kunnen we samen gericht bouwen aan de toekomst”.