Archief

Notitie milieueffecten WCT ter inzage

Voor- en tegenstanders van de Westerschelde Container Terminal kunnen reageren op de startnotitie voor de milieueffectrapportage. Die startnotitie ligt sinds gisteren ter inzage op het provinciehuis van Zeeland en de gemeentehuizen van Borsele, Terneuzen en Vlissingen.

Over de komst van de WCT, een grote containerkade in het zeehavengebied van Vlissingen, wordt al 10 jaar veel discussie gevoerd. Eén van de ‘hete hangijzers' is het effect dat de te realiseren containerfaciliteit heeft op de natuur. De startnotitie die nu ter inzage ligt, beschrijft de verwachte milieueffecten van de WCT en de wijze waarop daar in de besluitvorming en planvorming rekening mee zal worden gehouden. Belanghebbenden kunnen hier tot 11 augustus op reageren, waarna de definitieve milieueffectrapportage kan worden op- en vastgesteld.

BOOM® verzorgde de creatie en productie van de startnotitie in opdracht van het projectbureau WCT.