Archief

NU-technologie heeft toekomst

De vraag naar nucleaire technici groeit, maar het aanbod is gering. Om die reden hebben onderwijs en bedrijfsleven de handen ineengeslagen om te komen tot minors op mbo- en hbo-niveau die gericht zijn op deze sector. BOOM ontwikkelde hiervoor op basis van inzichten uit het BètaMentality-model het campagne- en communicatieconcept 'NU-technologie'.

Nucleaire technologie heeft een breed toepassingsveld, waarvan het opwekken van kernenergie zonder twijfel de bekendste is. Maar ook in ziekenhuizen, in laboratoria, bij inspecties en zelfs bij de productie van drinkwater en voedingsmiddelen, wordt er met nucleaire technieken gewerkt. De nucleaire sector groeit en daarmee groeit ook de vraag naar goed opgeleide nucleaire technici. Om die reden hebben TU Delft, Hogeschool Zeeland, ROC Westerschelde, ROC Zeeland, DELTA, COVRA, Economische Impuls Zeeland, Technocentrum Zeeland en EPZ de handen ineen geslagen. Zij hebben in één jaar tijd zowel een mbo- als een hbo-minor opgezet. De minors zijn uniek in Nederland.

Voor de werving van studenten die deze minors moeten gaan volgen, doen de projectpartners een beroep op BOOM dat vanuit ervaring met het BètaMentality-model een brede doelgroep kan interesseren voor de minors. Het BètaMentality-model verdeelt jongeren in vier types voor wat betreft hun houding ten opzichte van techniek: concrete bèta's, carrièrebèta's, geïnteresseerde generalisten en non-bèta's. Vooral concrete bèta's kiezen van oudsher voor een technische beroepsopleiding, maar gebleken is dat ook bij carrièrebèta en geïnteresseerde generalist die interesse latent aanwezig is. De specifieke kennis van en ervaring met het ‘mentality-model' heeft BOOM inmiddels in diverse projecten toegepast, zoals een imagocampagne voor de Elektrosector en een adviestraject voor de technische opleidingen van Albeda College. Een campagne die BOOM vanuit het model ontwikkelde voor ROC Zeeland, heeft nationaal de aandacht getrokken (zie het artikel 'Aanpak Techknowlogy is revolutionair' op deze site). Deze campagne doorbreekt het stereotype beeld van techniek, schudt het slechte imago af en is volledig afgestemd op de belevingswereld en motieven van de doelgroepen.

Een dergelijke aanpak is ook gewenst voor de 'nucleaire minors'. BOOM heeft hiervoor een communicatieconcept ontwikkeld dat de beladen term 'nucleaire technologie' vertaalt naar het krachtige, appellerende statement 'NU-technologie'. De visuele communicatie is vriendelijk en toegankelijk, in tegenstelling tot de gangbare manier waarop nucleaire technologie aan de man wordt gebracht. Een zorgvuldig voor deze rol gecaste jongen en meid staan centraal in alle visuals, waarachter het brede toepassingsgebied van nucleaire technologie in de vorm van een atoom wordt getoond. De campagne laat zien dat een nucleaire opleiding niet automatisch een baan binnen een kerncentrale oplevert, maar dat de mogelijkheden voor een mooie carrière veel breder zijn.