Archief

Nucleair onderwijs naar hoger plan

Nucleaire technologie heeft een breed toepassingsveld, waarvan het opwekken van kernenergie zonder twijfel de bekendste is. Maar ook in ziekenhuizen, in laboratoria, bij inspecties en zelfs in de drinkwaterproductie en voedingsmiddelenindustrie wordt er met nucleaire technieken gewerkt. De nucleaire sector groeit en daarmee ook de vraag naar goed opgeleide nucleaire technici.

Om die reden hebben TU Delft, Hogeschool Zeeland, ROC Westerschelde, ROC Zeeland, DELTA, COVRA, Economische Impuls Zeeland, Technocentrum Zeeland en EPZ de handen ineen geslagen. Zij hebben in één jaar tijd zowel een mbo- als een hbo-minor opgezet. De lancering van deze unieke onderwijstrajecten vond afgelopen vrijdag plaats. In september gaan de eerste studenten van start met hun specialisatie.

Voor de werving van studenten die deze minors moeten gaan volgen, doen de projectpartners een beroep op BOOM dat vanuit ervaring met het BètaMentality-model een bredere doelgroep kan aanspreken. Het BètaMentality-model (zie: www.betamentality.nl) verdeelt jongeren in vier types voor wat betreft hun houding ten opzichte van techniek: concrete bèta's, carrièrebèta's, geïnteresseerde generalisten en non-bèta's. Vooral concrete bèta's kiezen van oudsher voor een technische beroepsopleiding, maar gebleken is dat ook bij de carrièrebèta en de geïnteresseerde generalist die interesse latent aanwezig is. Een campagne die BOOM vanuit het mentality-model ontwikkelde, heeft inmiddels nationaal de aandacht getrokken (zie het artikel 'Aanpak Techknowlogy is revolutionair' op deze site). De campagne doorbreekt het stereotype beeld van techniek, schudt het slechte imago af en is volledig afgestemd op de belevingswereld en motieven van de doelgroepen.

Een dergelijke aanpak is ook gewenst voor de 'nucleaire minors'. BOOM heeft hiervoor een communicatieconcept ontwikkeld, dat tijdens de introductiebijeenkomst op 11 juni werd gepresenteerd. Het communicatieconcept, dat term 'nucleaire technologie' vertaalt naar het krachtige statement 'NU-technologie', wordt de komende weken verder uitgewerkt. Op de bovenstaande visual is een onderdeel te zien van de door BOOM ontwikkelde wervingsstijl waarmee de mbo-minor zich voorlopig presenteert.