Archief

Onderzoek naar inzet van social media

Hoewel door de inzet van social media de klantloyaliteit en naamsbekendheid van ondernemingen sterk vergroot kunnen worden, is het gebruik en de inzet ervan binnen de automotivebranche beperkt. Dat is één van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek van BOOM Communicatie naar de mogelijkheden en het gebruik van social media binnen de automotivebranche.

Met het onderzoek heeft BOOM de inzet van social media binnen deze branche in kaart weten te brengen. Volgens BOOM-adviseur en onderzoeksleider Luuk Schils zijn de uitkomsten van dit onderzoek zeer relevant: “Social media is het belangrijkste marketingstrategische onderwerp waarmee organisaties worden geconfronteerd, blijkt uit recent marketingtrendonderzoek van Berenschot in samenwerking met MarketingTribune, het PIM, het MEC, Stem en Marketingfacts. Aangezien wij binnen de automotivebranche actief zijn als specialist, is het voor ons als bureau interessant om dit onderzoek uit te voeren. Op die manier kunnen wij onze opdrachtgevers ook op dit vlak adviseren op basis van gerichte en actuele onderzoeksresultaten”.

Uitkomsten
Een opvallende uitkomst van het onderzoek naar het gebruik en de inzet van social media is dat met name autoblogs niet of nauwelijks worden ingezet door bedrijven binnen de automotive. Een groot deel van de respondenten meet hun inspanningen op het gebied van social media niet of nauwelijks, waardoor zij geen zicht hebben op de meerwaarde en opbrengsten van social media. Autobedrijven zijn wel bereid in de toekomst een groter deel van hun marketingbudget te besteden aan social media.

“De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in het huidige en gewenste gebruik van social media, de do's en dont's en de mate waarin het rendement van verschillende social media in praktijksettings werden gemeten. Deze uitkomsten kunnen bedrijven in de automotive ten dienste staan bij de succesvolle inzet van social media, maar verschaffen ook inzichten aan bedrijven die actief zijn in andere branches”, aldus Luuk Schils. “Voor de branche liggen er veel kansen op het gebied van social media. Dat besef dringt nu langzaam door.”

Via YouTube is een presentatie te zien met daarin de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. De volledige rapportage van het onderzoek is op te vragen bij het kantoor van BOOM te Breda: 076-8880033 of via info@boomcommunicatie.nl.