Archief

Onderzoek naar mediagebruik

De afgelopen periode zijn de resultaten van enkele richtinggevende onderzoeken naar het mediagebruik in Nederland gepresenteerd. Hieruit blijkt opnieuw dat het doen van gedegen onderzoek belangrijk is om te komen tot een effectieve inzet van communicatie.

Traditionele media blijven dominant

Met het onderzoek Media: Tijd 2015 heeft het Sociaal Cultureel Planbureau in kaart gebracht hoeveel tijd de Nederlandse bevolking besteedt aan mediagebruik. Ondanks de onherroepelijke opkomst van nieuwe media, blijken de traditionele media nog altijd dominant. Lineair televisiekijken is nog altijd favoriet, luisteren doen we via de radio en lezen op papier. Wellicht verrassend, maar essentieel om te weten bij het richten van uw (marketing)communicatie.

Vanzelfsprekend is het mediagebruik nader te specificeren, want doelgroepen verschillen hier enorm in. Op basis van het onderzoek publiceerde NRC een sterk artikel, waarin verschillende persona's zijn opgesteld. Door gericht onderzoek te doen naar mediagebruik van úw doelgroepen, legt u een stevig fundament voor effectieve communicatie. Het zijn voornamelijk de hoger opgeleiden en jongeren die de nieuwe media het snelst omarmen, maar de rest van Nederland volgt.

“Inzicht in mediagebruik helpt organisaties om te komen tot een effectieve campagne of interventie”

David Westveer (BOOM Communicatie)

De beschikbare gegevens zijn te benutten voor cross-channel marketing, waarbij per doelgroep is vast te stellen welk kanaal op welk moment het beste is in te zetten. Westveer: “Door in een customer journey kanalen en gebruiksmomenten in kaart te brengen, zijn gerichte contactmomenten te creëren. Cross-channel marketing is overigens het tegenovergestelde van multi-channel marketing, waarbij diverse kanalen worden ingezet om één communicatieboodschap te versturen”.

 

Gebruik van sociale media verschuift

Het gebruik van sociale media is aan het verschuiven, zo blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek 2016 dat Newcom heeft uitgevoerd. Whatsapp wordt het meest gebruikt; Facebook en YouTube zien opnieuw een stijging van gebruik; Twitter en Google+ dalen in gebruik. LinkedIn ziet het totale aantal gebruikers weliswaar groeien, maar het dagelijkse gebruik daalt aanzienlijk (25%) ten opzichte van vorig jaar.

Ook hier zijn er specifieke aandachtspunten. Zo wordt Facebook steeds meer gebruikt door ouderen. De 65-plussers blijken hun weg naar het sociale medium te vinden. Dat geldt ook voor Twitter, terwijl jongeren tot 19 jaar dit platform steeds vaker links laten liggen. Het onderzoek toont ook aan dat mensen verwachten dat sociale media voor hen steeds belangrijker worden, onder meer voor informatievergaring. Als bedrijf of instelling is het cruciaal om daar tijdig op in te spelen.

BOOM Communicatie Facebook gebruiker

Social messaging

Is WhatsApp nu wel of geen social mediaplatform? “Daarover woedt een discussie,” zegt Westveer. “De opkomst van WhatsApp heeft in ieder geval gevolgen voor de interactie tussen organisaties en stakeholders. Social messaging zorgt ervoor dat organisaties via een nieuw kanaal kunnen communiceren met klanten, doelgroepen en stakeholders. Diverse toepassingen kunnen daarbij worden ondersteund. Denk aan klantenservice, support, maar ook aan sales en leadgeneratie.”

Volgens Westveer vraagt de aard van het kanaal wel om een actieve en klantgerichte aanpak. “Bij social messaging gaat het om interactie. Het proces is hierbij belangrijk. In die zin kan een interactie op WhatsApp gezien worden als een tweezijdig gesprek. Organisaties die in een kort tijdsgewricht alleen willen zenden en afhandelen, slaan de plank dus mis.”

Belang van onderzoek

BOOM Communicatie volgt de ontwikkelingen in het medialandschap vanzelfsprekend op de voet. Gedegen onderzoek doen is essentieel om de juiste strategie uit te stippelen en – van daaruit – communicatiemiddelen te ontwikkelen die effect sorteren. Westveer: “Dat is een visie waar BOOM Communicatie al jarenlang voor staat en waarmee we ook uw bedrijf of instelling een stap verder kunnen brengen”.