Archief

Onderzoek social media beroepsonderwijs

BOOM Communicatie verricht momenteel onderzoek naar het gebruik van social media door instellingen binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Met het onderzoek wil BOOM de mate van integratie van deze media binnen onderwijsinstellingen in kaart brengen en de invloed bepalen die social media hebben op de organisatie en communicatie van de onderwijsinstellingen.
 

Deze week worden alle onderwijsinstellingen binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs in Nederland schriftelijk benaderd en gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Daarnaast wordt de enquête uitgezet via social media zoals LinkedIn-groepen. De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting in september bekend.

Volgens BOOM-adviseur David Westveer is dit onderzoek relevant voor instellingen binnen het beroepsonderwijs: “Social media zijn volgens Nederlandse marketeers het belangrijkste marketingstrategische onderwerp waarmee organisaties worden geconfronteerd. Ook onderwijsinstellingen houden zich bezig met de strategische inzet van social media. Uit recent door ons uitgevoerd kwalitatief onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de door ons bevraagde beroepsonderwijsinstellingen in Nederland zich bevindt in een proces van invulling en beantwoording van dit strategische vraagstuk. Wij willen als kennishoudend bureau dat actief is binnen het beroepsonderwijs met dit onderzoek een bijdrage leveren aan de invulling van dit strategische vraagstuk. Door relevante onderzoeksgegevens te verzamelen, gerichte aanbevelingen te doen en marktgerichte diensten aan te bieden, kunnen wij zo van meerwaarde zijn voor onderwijsinstellingen.”

BOOM Communicatie is als gespecialiseerd communicatiebureau actief binnen het (beroeps)onderwijs en ondersteunt en adviseert onderwijsinstellingen onder andere op het gebied van corporate communicatie, marketingcommunicatie en webcommunicatie.