Archief

Online aanpakken in Marketing Rendement

Regelmatig publiceren adviseurs van BOOM Communicatie in het magazine Marketing Rendement. Onlangs is een adviesartikel ‘Pak online maar stevig aan!' van strategy director David Westveer verschenen. Westveer stelt in het artikel dat online communicatie een proces is en dat een richtinggevend kader nodig is om onder andere ondoelmatige websites, inefficiënt webbeheer, niet werkende online strategieën en budgetoverschrijdingen te voorkomen.

In het artikel beschrijft Westveer de aandachtspunten voor adequate online communicatie en geeft hij praktische tips waarmee organisaties hun online communicatie doelmatig kunnen inzetten. Daarnaast is in het artikel de brainstormtechniek ‘cardsorting' beschreven waarmee veel input voor online communicatie is te vergaren.

Marketing Rendement bevat nieuws en advies over marketing, sales en communicatie en is gericht op Nederlandse professionals die zich met deze disciplines bezighouden.