Archief

Online interactie met leerwerkadviseur

Vragen die te maken hebben met het combineren van leren en werken kunnen nu wel heel eenvoudig online gesteld worden. Sinds deze week is de website Leerwerkadvies.nl van de leerwerkadviseurs vernieuwd en uitgebreid. De leerwerkadviseurs zijn bekend van de diverse Werkpleinen in Nederland en profileren zich nu ook nadrukkelijk online. Werkzoekenden, werknemers en werkgevers kunnen nu via de website eenvoudig vragen stellen en informatie opzoeken.

“Het is heel belangrijk om te bepalen welk doel een website dient”, zegt Riona Dietvorst-Doolaard, communicatieadviseur bij BOOM Communicatie. “In het geval van de leerwerkadviseurs was dit vrij snel duidelijk: het gaat om het informeren van doelgroepen, informatie-uitwisseling, het aangaan van interactie met de doelgroep en het geven van advies. “De lijnen zo kort mogelijk maken en houden is daarbij een belangrijk aandachtspunt”, licht Dietvorst-Doolaard toe.

Informeren en interactie
“De website is zodanig opgebouwd dat de belangrijke doelgroepen van de leerwerkadviseurs er makkelijk en snel alle benodigde informatie kunnen vinden”, vervolgt Dietvorst-Doolaard. “De site informeert de bezoeker over praktische zaken zoals wie er een beroep kan doen op een leerwerkadviseur en over zaken zoals de spreekuren en de verschillende locaties. Ook introduceert de website op een persoonlijke wijze de verschillende leerwerkadviseur. Daarnaast gaat de website in op veel gestelde vragen. Die vragen en de bijbehorende antwoorden zijn op de website gerubriceerd en gepubliceerd met als doel dat iedereen zo snel mogelijk wordt voorzien in zijn of haar informatiebehoefte. De website van de leerwerkadviseurs biedt ook een ‘stel een vraag'-formulier, waardoor de doelgroep direct een vraag kan stellen aan de leerwerkadviseurs.”

Toegankelijk
Ester de Callafon, leerwerkadviseur in Zeeland, geeft aan dat een toegankelijke website met interactievormen zoals het ‘stel een vraag'-formulier een voorwaarde is voor interactie: “De geschiedenis wijst uit dat dit formulier drempels wegneemt en regelmatig gebruikt wordt door bezoekers van onze website. Het contact is hierdoor snel gelegd en wij kunnen middels de mail relatief snel antwoord geven”.

 

Persoonlijke introductie
Volgens Dietvorst-Doolaard is het stellen van vragen via de website en de persoonlijke introductie van de leerwerkadviseurs goed voor het vertrouwen bij de doelgroep werkzoekenden: “Het werk van de leerwerkadviseurs is heel persoonlijk en soms, gelet op de context, zelfs pijnlijk voor de hulpvrager. Het is daarom belangrijk een gezicht te geven aan de mensen achter de organisatie. Zo worden alle leerwerkadviseurs op de website voorgesteld met een klein profiel en een portretfoto. Het leggen van contact is dan niet zo moeilijk meer voor een hulpvrager, het is immers net alsof je de adviseur al kent!”.

Leerwerkadviseurs geven in verschillende regio's in Nederland antwoord op vragen die te maken hebben met het combineren van leren en werken. De leerwerkadviseurs zijn actief op diverse Werkpleinen in Nederland en ook online. Zowel werkzoekenden, werknemers als werkgevers kunnen bij hen terecht. Om hun dienstverlening kenbaar te maken is al eerder de door BOOM ontwikkelde introductiecampagne ‘Vraag het de leerwerkadviseur' uitgerold. De leerwerkadviseurs werden ook door BOOM getraind op het gebied van social media-inzet. De door BOOM ontwikkelde website Leerwerkadvies.nl is een overkoepelend orgaan van de leerwerkadviseurs in Zeeland en West-Brabant.