Archief

Online, of toch offline?

De traditionele media kunnen hun positie ten opzichte van de online media goed behouden. Onderzoek van GfK wijst dit nu opnieuw uit: traditionele middelen worden vaker en aandachtiger gelezen dan online varianten.

 

Communicatiemedewerker Janneke van Dijk van BOOM Communicatie: “In de praktijk merken wij dat er bij opdrachtgevers vaak een wens is om met een campagne ‘online te gaan'. Vooral vanwege de perceptie dat offline communicatie ouderwets is. Het is absoluut waar dat met online media veel winst te behalen valt. Maar dat hangt dan wel af van onder meer de doelgroep, het communicatiedoel en het budget. Pas als die uitgangspunten helder zijn, kan er een verantwoorde keuze worden gemaakt voor online, offline of een combinatie daarvan. Soms komt dan duidelijk naar voren dat juist een offline benadering de beste optie is”.

Folders verleiden meer
Bij sommige vormen van communicatie wint offline het nog steeds van online. Zo blijkt uit onderzoek van GfK dat de papieren folder nog meer effect heeft de online variant. Ongeveer 11,5 miljoen mensen lezen nog altijd trouw papieren folders, tegen 3,8 miljoen die alleen of ook digitaal lezen. Het lezen van folders wordt door veel mensen gezien als een vorm van ontspanning. Per week besteedt een ontvanger ongeveer 17 minuten aan het lezen van foldertjes. Vier op de vijf Nederlanders ontvangt nog steeds huis-aan-huis reclamefolders. Uit het onderzoek van GfK blijkt dat een papieren folder sneller tot een aankoop leidt, dan wanneer een product of dienst alleen online wordt vertoond.

Internetreclame versus tv-reclame
Volgens accountantsbureau PwC wint internetreclame het wél van tv-reclame. Dit blijkt onder andere uit het feit dat adverteerders tweemaal zoveel investeren in online reclame als in reclamespots op de televisie. Deze digitale groei komt vooral voort uit de toenemende internetdichtheid. Verwacht wordt dat in 2018 meer dan de helft van de wereldbevolking toegang heeft tot het internet via een computer, laptop, smartphone of tablet. Janneke van Dijk: “Het feit dat mensen steeds vaker online te vinden zijn, verklaart het feit dat er steeds vaker online wordt geadverteerd. De adverteerders volgen als het ware de consument”.

De groei vindt vooral plaats bij mobile advertising. Volgens PwC groeit het budget voor mobiele advertenties jaarlijks met meer dan 20 procent. Bestedingen aan videoreclame, bijvoorbeeld bij YouTube, maken de grootste groei door.