Archief

Op het Raakvlak van cultuur en onderwijs

De nieuwe editie van ‘Raakvlak' zoomt in op de gevolgen die de kunst- en cultuurbezuinigingen hebben voor het onderwijs. Voorlopige conclusie: de zorgen zijn er, de harde cijfers en waarneembare effecten (nog) nauwelijks.

Raakvlak is een uitgave van ROC Westerschelde en ROC Zeeland. Het bevat informatie, achtergronden en opinies ‘met het onderwijs als raakvlak'. De artikelen gaan dus niet zozeer over de ROC's zelf, maar vooral over het onderwijs in de breedste zin van het woord. Door het eigen medium open te stellen voor informatievoorziening en discussie en de interactie te zoeken met interne en externe belanghebbenden (zoals studenten, docenten, collega-onderwijsinstellingen, werkgevers en opinieleiders) is Raakvlak interessant voor iedereen die op de één of andere manier bij het onderwijs in de regio betrokken is.

Kunst en cultuur
In nummer 8 worden de bezuinigingen op kunst en cultuur belicht in relatie tot de invloed die dat heeft op het onderwijs. Raakvlak legde het oor te luisteren bij het vmbo, mbo en hbo en beschrijft enkele initiatieven die er voor moeten zorgen dat jongeren ondanks de bezuinigingen toch voldoende met kunst en cultuur in aanraking komen tijdens hun schooltijd. Een ander item in Raakvlak gaat juist in op het weren van een cultuuraspect uit scholen. Auteur Hans Kaldenbach komt aan het woord over zijn boek ‘Machomannetjes; 99 tips om de straatcultuur terug te dringen'.

BOOM Communicatie is verantwoordelijk voor de complete realisatie van Raakvlak, zowel voor wat betreft de redactie, de copywriting, de fotografie, de vormgeving, het drukwerk, als voor de verspreiding.