Archief

Opnieuw bannercampagne DRV

DRV Accountants en Belastingadviseurs is opnieuw een bannercampagne gestart. Moest de campagne van een paar maanden geleden vooral nog het employer brand  DRV ‘laden', nu wordt ook daadwerkelijk verwezen naar concrete vacatures voor extern accountants.

De bakens binnen de arbeidsmarktcommunicatie zijn definitief verzet. Traditionele wervingskanalen als dag- en vakbladen ondersteunen nu de werving via internet, terwijl dat een paar jaar geleden nog duidelijk andersom was. De online wervingsmogelijkheden zijn dan ook enorm toegenomen. Maar het blijft moeilijk om een professionele doelgroep aan te spreken die weinig tijd neemt om zich te oriënteren op een nieuwe werkomgeving.

DRV Accountants en Belastingadviseurs erkent dat én weet zich geplaatst voor de uitdaging om de komende jaren een verdere personeelsgroei te realiseren. Met tien kantoren in Zuidwest Nederland en 400 medewerkers is DRV één van de grootste regionaal werkende organisaties in de branche, maar heeft het in de Randstad minder aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt dan de vier grootste (inter-)nationaal werkende kantoren. Dat is voornamelijk te wijten aan de onbekendheid met de identiteitskenmerken van DRV, die vooral voor wat betreft de toegankelijke cultuur en persoonlijke benadering, sterk onderscheidend is.

Eigen identiteit als uitgangspunt

DRV zoekt aansluiting bij de professionele doelgroep door de arbeidsmarktcommunicatie te richten op toonaangevende internetsites binnen de branche, zoals accountant.nl en accountancynieuws.nl. In de eerste campagnegolf werd vooral ingezet op het laden van het ‘employer brand' met quotes als “400 collega's en geen nummer zijn” en “Persoonlijke relaties opbouwen” . In de nieuwe cyclus ligt de nadruk iets meer op de vacatures voor extern accountant, waarbij met statements wordt aangeven  hoe zo'n functie bij DRV wordt ingevuld: ‘'Eindverantwoordelijk zijn'', ‘'Diversiteit aan opdrachten'' en ‘'Jij telt''. Een duidelijk onderscheidende propositie. Omdat de eigen identiteit hiervoor als uitgangspunt dient, spreken de communicatieactiviteiten juist die personen aan die zich als extern accountant bij DRV een vis in het water zullen voelen.

Testimonials van medewerkers

De oriëntatie van nieuwe medewerkers zal in eerste instantie via het internet plaatsvinden. Vandaar dat er op de internetsite een speciaal deel is ingericht voor geïnteresseerden. De identiteit komt hier goed naar voren door middel van testimonials. ‘Sterk zijn in het persoonlijke contact met klanten en met elkaar', is de centrale boodschap. DRV weet zich met de online campagne te positioneren als werkgever met een vergaande professionaliteit en een aanzienlijke schaalgrootte, die toch persoonlijk en betrokken is en korte lijnen heeft; een onderscheidende employer brand binnen de accountancy.

Meer informatie over de vacatures van DRV: www.drv.nl.