Archief

Ouderbetrokkenheid aan de muur

KPO Roosendaal wil ouders van schoolgaande kinderen een duidelijk beeld geven van de kernwaarden van de organisatie, de doelen en de uitgangspunten van iedere school. De jaarlijkse schoolgids is daar normaal gesproken het middel voor, want die geeft informatie over de visie, de onderwijsaanpak, de zorgstructuren en allerlei praktische zaken. Vaak is dit een gids die aan het begin van het schooljaar eenmalig bekeken wordt en vervolgens in een la belandt. KPO kiest daarom voor een afwijkende vorm; schoolgidsen als kalenders.

Door de 21 schoolgidsen als kalender een gebruiksfunctie te geven, wordt het gebruik ervan – en daarmee de attentiewaarde – beduidend vergroot. Op de kalender zijn alle geplande activiteiten in het schooljaar al ingevuld. Ouders vinden met de ‘schoolgidsen' dus alle schoolinformatie van hun kind op één plek en zijn op de hoogte van de actuele activiteiten op school. Verder krijgen de ouders van nieuwe leerlingen direct een goed beeld bij de school. In de aankleding van de kalenders is per school geput uit de eigen beeldbank: sfeerbeelden en schoolsituaties die passen bij de eigen identiteit.

KPO Roosendaal verzorgt op 21 locaties het onderwijs voor ruim 5.000 leerlingen. De schoolorganisatie voor katholiek primair onderwijs is gevestigd in Roosendaal, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle, Moerstraten en Nispen.