Archief

Overheden vereenvoudigen belastinginning

Zes West-Brabantse gemeenten en het Waterschap Brabantse Delta hebben de handen ineengeslagen. De overheden gaan vanaf 1 januari 2012 samenwerken bij het heffen en innen van lokale belastingen.

De gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Roosendaal, Oosterhout, Woensdrecht en Waterschap Brabantse Delta streven naar een klantgerichte en optimale dienstverlening. Om burgers en bedrijven efficiënt en effectief van dienst te zijn, is de organisatie Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) in het leven geroepen.

BWB gaat zich bezig houden met de belastingactiviteiten van de gemeenten en het waterschap. Met deze aanpak komen de lokale belastingen van de gemeenten en het waterschap voortaan op één aanslagbiljet te staan.

BOOM is betrokken bij de introductie van BWB en ontwikkelt een passend logo en afgestemde huisstijl.