Archief

Overheidscommunicatie boeit studenten

Het gastcollege van BOOM Communicatie over overheidscommunicatie, leverde opvallend veel interactie op met de studenten van de Hogeschool Utrecht. 'Waarom moet er zoveel gecommuniceerd worden? Dat is toch zonde van het belastinggeld? Wat willen ze er nu eigenlijk mee bereiken?' De kritische blik van de studenten zette aan tot discussie, maar ook tot begrip.

Vestigingsmanager en communicatieadviseur René van Donschot verzorgde het college: “Bij de politiek zie je continu de behoefte om het beleid richting de achterban te verantwoorden. De communicatie richting de burger is daar dan ook specifiek op gericht. Hierbij wordt belastinggeld uitgegeven aan campagnes, om uit te leggen hoe het belastinggeld is uitgegeven. Dat lijkt dubbel, maar als je het goed doorgrondt zie je dat het noodzakelijk is”.

De studenten van de Hogeschool Utrecht studenten kregen aan de hand van een aansprekende case van de gemeente Etten-Leur (de campagne 'Etten-Leur doet het gewoon' ) een beeld van de haken en ogen aan overheidscommunicatie. Van Donschot: “Valkuil nummer één is teveel beloven. Wees realistisch, beloof de burger exact dat wat je ook kunt nakomen. Dan weet men waar men aan toe is en dan krijg je de bal niet teruggekaatst”.

Als afsluiter van het college kregen de studenten tips mee voor hun eigen carrière. Vooral voor het moment dat ze moeten kiezen tussen een baan bij de overheid of in het bedrijfsleven.