Archief

Petje af voor de BZW

Dat de Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) een goede netwerkclub is, weten de meeste leden wel. De netwerkbijeenkomsten worden immers keer op keer goed bezocht. Wat de BZW verder allemaal doet aan belangenbehartiging weet men echter niet precies. De BZW neemt deel aan vele overlegorganen en heeft zitting in diverse commissies. Regelmatig is er overleg met allerlei overheidsinstanties. Heel nuttig en nodig, maar niet echt een aansprekend verhaal. Toch wil de BZW graag aan haar achterban uitleggen wat zij allemaal doet. Om zo de meerwaarde van het lidmaatschap uit te leggen, draagvlak te creëren alsook feedback te krijgen op haar functioneren.

De adviseurs van BOOM Communicatie werd om raad gevraagd. Als zij bij de BZW-vertegenwoordigers informeren waarin de BZW allemaal is vertegenwoordigd, krijgen ze een lange, droge opsomming. “Ai, dit is zelfs voor deze doorgewinterde adviseurs een behoorlijke uitdaging!, zegt algemeen directeur Hans van den Boom. “Wij zitten als BZW-lid zelf regelmatig in de zaal en weten uit ervaring dat als je lekker onderuitgezakt zit, je gedachten gemakkelijk afdwalen. En dan hebben de meeste inleiders doorgaans een inspirerend verhaal”.

“En toch”, vervolgt Van den Boom: “Als we doorvragen, krijgen we allemaal interessante zaken te horen. Verrassende zaken ook. Dat ‘duurzaamheid' als prioriteit door de leden wordt aangegeven. Dat diverse bedrijven zelf een snelweg willen kopen en exploiteren. Ook verraste ons dat Zeeland voor meer dan 50% afhankelijk is van industrie en zeehavens. En ga zo maar door. Dus daar moest toch iets van te bakken zijn?”. En dat is gelukt. De ingrediënten: twee gespreksleiders, de secretaris, de voorzitter, loopmicrofoons, head sets, een beamer, een scherm en last but not least: een flinke dosis energie!

Joop Maas, de andere communicatieadviseur die hier bij betrokken was, legt uit wat er bedacht was: “Gekozen werd voor een staande quiz zoals ‘Petje op, petje af'. Wie het fout had moest gaan zitten. Met de vragen werd gelijk het belang van de BZW duidelijk gemaakt. Het mooie van een quiz is dat mensen aandachtig de vragen tot zich door laten dringen en goed opletten wat de antwoorden zijn. Hierdoor blijft de informatie veel beter hangen. Tussen de quizzen door werden de BZW-afgevaardigden aan de tand gevoeld en ook de zaal actief bij de discussie betrokken. Een leuke manier van informatieoverdracht, waarbij zowel aan vorm als inhoud aandacht is besteed. Al met al werd het een inspirerende middag die we een keer van de andere kant beleefden. Nu eens niet onderuitgezakt.”

“Maar…”, concludeert Van den Boom lachend: “Daar hebben we het publiek dit keer ook de kans niet voor gegeven!”