Archief

Plan techniekopleidingen Albeda College

Vanuit de technische opleidingen van Albeda College kwam de vraag om de inzichten uit het BètaMentality-model toe te passen in de eigen communicatie. Na een stakeholdersonderzoek ontwikkelde BOOM Communicatie hiervoor een meerjaren communicatiebeleidsplan met daarin diverse implementatieprogramma's.

 

In het plan gaat de nodige aandacht gaat uit naar onder andere merkbeleid, marketingcommunicatie, internal branding en cultuurverandering. Binnen de bestaande huisstijl ontwikkelde BOOM bovendien een nieuwe campagne- en communicatiethematiek die aansprekend is voor een bredere groep jongeren: Techniek heeft ‘T. Binnen deze thematiek worden positieve woorden die starten met de letter ‘t' gekoppeld aan techniek, zoals ‘toekomst', ‘topbaan' en ‘trots'. Albeda College presenteert het werkveld daarmee veel breder en aantrekkelijker. Een pretest onder jongeren heeft gezorgd voor belangrijke inzichten waarmee de communicatie verder wordt geoptimaliseerd.

Instroom onder druk
De instroom bij technische opleidingen in Nederland staat onder druk. Terwijl de markt vraagt om een goede beschikbaarheid van gekwalificeerde bètatechnici, heeft het middelbaar beroepsonderwijs te kampen met een terugloop in aanmeldingen. In opdracht van het Platform Bèta Techniek is daarom het BètaMentality-model ontwikkeld. Dit theoretische model geeft inzicht in de houding van jongeren ten opzichte van bèta en techniek en kan dus benut worden door onderwijsinstellingen om hierop in te spelen. Het model deelt jongeren in binnen vier BètaMentality-milieus.

BOOM-adviseur David Westveer licht toe: “Technische mbo-opleidingen in Nederland trekken nu vooral jongeren die volgens het model te typeren zijn als ‘Concrete Bèta's'. Die jongeren hebben een intrinsieke motivatie en zijn van nature al graag bezig met moertjes, boutjes en bijvoorbeeld elektriciteit. Doordat opleidingen zich eenzijdig op ‘Concrete Bèta's' richten, worden jongeren uit andere milieus ongemerkt buitengesloten. In principe vinden veel jongeren techniek wel interessant, maar door de vooroordelen (‘in de techniek krijg je vieze handen', ‘het is slecht betaald werk') en door onbekendheid zien ze het bijna nooit als hun eigen toekomst. Albeda College Techniek heeft nu een bruikbaar communicatiebeleidsplan en een bijpassende communicatiethematiek in handen om dit beeld te nuanceren en meer jongeren te interesseren voor technische opleidingen”.

BOOM paste al eerder inzichten uit het BetaMentality-model toe. Zie de projecten ‘Techknowlogy ', ‘Jij plus Elektro ' en ‘NU-technologie'.