Archief

Post kan milieuvriendelijker

Het Milieukeurmerk Post haakt in op de tendens dat bedrijven duurzaam willen ondernemen. Het keurmerk wordt alleen op poststukken gezet die voldoen aan een aantal criteria. Wie aan die eisen voldoet, mag het keurmerk gratis gebruiken.

Een mailingbrief versturen per post is en blijft milieubelastender dan een e-mailing verzenden. Om de brief en de envelop te produceren, te bedrukken en op de plaats van bestemming af te leveren, komen er nogal wat handelingen aan te pas die in meerdere of mindere mate milieubelastend kunnen zijn. Toch blijven mailings populair, omdat – in tegenstelling tot digitale mailings – de ontvanger geen toestemming hoeft te geven voor het toezenden van de informatie.

Met het nieuwe keurmerk van de grote postbezorgingsorganisaties in Nederland (Post nl, Alfa groep, NetwerkVSP en Sandd), kunnen bedrijven voortaan laten zien dat zij hun verzendingen op een verantwoorde manier wensen uit te voeren. Het Milieukeurmerk Post kan gebruikt worden naast andere, al bestaande keurmerken, zoals FSC, PEFC of ISO 14001. In tegenstelling tot die keurmerken, is het Milieukeurmerk Post kostenloos toe te passen. Er dient wel aan een aantal criteria te worden voldaan:

  1. Milieubewust ontwerp: al in de ontwerpfase dient er rekening gehouden te zijn met een opzet die niet leidt tot verkwisting tijdens de productie (zo wordt de mailingbrief dubbelzijdig bedrukt, in plaats van gebruik te maken van meerdere enkelzijdig bedrukte velletjes). Dat geldt ook voor de afwerking (bijvoorbeeld geen laminaat gebruiken als veredeling).
  2. Adressen en doelgroep op orde: door te werken met een accuraat en actueel adressenbestand, wordt voorkomen dat er post als onbezorgbaar wordt aangemerkt en retour wordt gezonden. De ‘uitval' dient tot een minimum beperkt te blijven.
  3. Milieuvriendelijk papier: er wordt papier gebruikt dat afkomstig is uit een verantwoord geproduceerde bron, zoals FSC.
  4. Schoon drukwerk: tijdens het drukproces wordt er gebruik gemaakt van waterverdragen inkt. De drukkerij maakt gebruik van duurzaam opgewekte stroom om de pers te laten draaien.
  5. Slimme verpakkingen: de verpakking van de mailing bestaat uit een dunne, afbreekbare folie of andersoortig verpakkingsmateriaal dat op een verantwoorde manier is geproduceerd en afbreekbaar is.
  6. Zuinig vervoer: de poststukken worden gedistribueerd door een vervoerder die de schadelijke uitstoot van het wagenpark zoveel mogelijk tegengaat.

Opaciteit
Los van de bovenstaande maatregelen, zijn er nog extra mogelijkheden om milieubesparend te werk te gaan. Eugène Hoeven, trafficmanager van BOOM Communicatie: “Bij de productie van grote mailings, wijken wij steeds vaker uit naar papier met een hoge opaciteit. Dat is papier waarbij de doorschijnendheid laag is, waardoor je in veel gevallen een lager gramsgewicht kunt gebruiken. De papiermassa die gebruikt wordt neemt dan af, terwijl het drukresultaat praktisch hetzelfde blijft”.

 

Nadenken kost niets
Eugène nodigt opdrachtgevers uit om toch vooral vragen aan hem te stellen op het vlak van duurzaam produceren: “Wij werken samen met een aantal producenten die volledig aan de actuele milieueisen voldoen. Zij en ik denken graag mee om producties milieuvriendelijker te maken. In veel gevallen kan dat door van tevoren eens even goed na te denken over de implicaties van een specifieke productie. Dat nadenken kost niets, maar kan dus best veel opleveren voor het milieu”.

Meer informatie is te vinden op de website Milieukeurmerk Post.