Archief

Postbus 51-spotjes missen doel

Pats. Daar staat ie dan: 'Postbus 51-spotjes missen doel'. Een pijnlijke artikelkop voor de betrokken projectleiders. Een flink budget verspild en geen resultaat. Je staat met lege handen. Wie heeft zitten slapen?

Bovenstaande kop is afkomstig van de website Nu.nl en heeft betrekking op de Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2008 die op 25 juni 2009 door de minister-president is aangeboden aan de Tweede Kamer. Met het betreffende rapport legt de minister-president verantwoording af over de doelmatigheid van de Postbus 51-campagnes. Wat bleek? Van de 28 campagnes die de rijksoverheid vorig jaar op de burger afvuurde, bereikten er volgens berichtgeving op Nu.nl veertien het beoogde effect niet. Dat is niet misselijk. Zeker als je weet hoeveel geld er mee gemoeid gaat: in totaal werd afgelopen jaar 12,6 miljoen euro aan de campagnes besteed. Volgens Nu.nl zijn de spotjes vooral minder goed herkend, herinnerd en begrepen dan voorgaande jaren… lees het gehele artikel onder Columns & Advies