Archief

Pre-test voor Albeda College Techniek

Het pretesten van campagneconcepten is volgens BOOM-adviseur David Westveer zinvol: “Door een adequaat praktisch communicatieonderzoek kan de effectiviteit van een campagneconcept en de bijbehorende communicatiemiddelen worden vergroot. Met de uitkomsten van een pre-test is bijvoorbeeld de begrijpelijkheid, de geloofwaardigheid, de aantrekkelijkheid en daarmee de effectiviteit van een concept te vergroten”.

Een pre-test is een belangrijke stap om een communicatieconcept zo goed mogelijk aan te laten spreken bij de doelgroep. Westveer testte zo onlangs een campagneconcept bij potentiële leerlingen van Albeda College Techniek. Westveer vertelt: “Momenteel zet Albeda College Techniek een nieuwe communicatiekoers uit om de opleidingen van de branche Techniek effectief te promoten. BOOM adviseert en ondersteunt Albeda College Techniek hierbij en heeft een campagneconcept ontwikkeld. Om de effectiviteit van dit concept te toetsen is een pre-test uitgevoerd. Hierbij zijn potentiële leerlingen mondeling bevraagd en hebben de leerlingen met behulp van een specifiek ontwikkelde vragenlijst schriftelijk gereageerd op een reeks uitwerkingen van het communicatieconcept. Met deze resultaten is inzicht verkregen in de toepasbaarheid van het door BOOM ontwikkelde communicatieconcept. De resultaten van de pre-test en mogelijke stappen voor optimalisering van het communicatieconcept zijn in een notitie gepresenteerd, waarna het communicatieconcept is geoptimaliseerd. Albeda College Techniek heeft nu een bruikbaar instrument in handen om bij potentiële leerlingen te sturen op kennis, houding en gedrag.”

Albeda College Techniek gaat het communicatieconcept binnenkort inzetten bij wervings- en voorlichtingsactiviteiten.