Archief

Puur promotiebeleid voor Rucphen

Waar staat de gemeente Rucphen voor? Dat was de centrale vraag tijdens enkele sessies die de identiteit van de gemeente bloot moesten leggen. De gangbare antwoorden zoals ‘we zijn beter, mooier, aantrekkelijker en leuker dan alle anderen', lieten op zich wachten. Eigenlijk is Rucphen heel authentiek gebleven, was de conclusie. De inwoners zijn vriendelijk en beleefd, de natuur is er nog steeds onbedorven en een ‘café au lait' heet in Rucphen gewoon nog 'koffie met melk'.

De gemeente Rucphen in Westelijk Brabant vond het tijd voor een communicatie- en promotiebeleid dat zou aansluiten bij haar karakter. Het beleid moet communicatie op een zorgvuldige en kenmerkende manier inzetten voor thema's als werk, recreatie, toerisme en wonen – maar ook voor specifiekere communicatieboodschappen zoals het regelen van je paspoort. Door middel van een aanbestedingstraject vroeg de gemeente om begeleiding in de zoektocht naar haar identiteit, de doorvertaling naar een gedegen gemeentelijk promotiebeleid, het ontwikkelen van een promotiestijl en de realisatie van een nieuwe huisstijl. Uit de inschrijvingen werd BOOM geselecteerd als de partij die alle facetten van een dergelijk (her)positioneringstraject beheerst en dat vanuit haar expertise en ervaring kan aantonen.

Na een vooronderzoek, diverse interviews en een deskundigenanalyse, vonden er positioneringsessies plaats met stakeholders, zoals politici, ambtenaren, bedrijfsleven en burgers. Op basis hiervan werd een aantal merkwaarden geformuleerd dat als fundament dient voor de toekomstige positie van de gemeente Rucphen. Deze basis gaf de mogelijkheid tot het vormen van een drietal mogelijke strategieën, waarvan de ‘groene/eenvoud'-positionering unaniem werd gekozen. Deze sluit sterk aan bij de identiteitskenmerken van Rucphen én de geformuleerde merkwaarden. Het ‘groene' verwijst naar de natuurrijke omgeving van de gemeente. ‘Eenvoud' richt zich op het menselijke, persoonlijke aspect en karakteriseert de volksaard.

Puur Rucphen
Vanuit alle uitgangspunten, analyses en de gekozen strategie, is een allesomvattende pay-off gecreëerd: ‘Puur Rucphen'. De laatste twee letters van 'puur' zijn een omkering van de eerste twee letters van 'Rucphen'. Geen palindroom, geen alliteratie, maar wel een sterke auditieve associatie en een visuele overeenkomst. De combinatie ligt prettig in de mond en blijft hangen. De pay-off is breed inzetbaar op alle gemeentelijke thema's en de invulling daarvan en vertolkt zowel de component ‘groen' als ‘eenvoud'.

Gemeentelijke thema's
De pay-off 'Puur Rucphen' sluit uitstekend aan bij de diverse thema's die de gemeente naar voren wenst te brengen, zoals ‘toerisme en recreatie'. Het verwijst naar het (pure) genieten van de natuur in zijn volheid; de agrotoerist wil van de natuur kunnen genieten in zijn onbedorven staat. In Rucphen kan dat intens.

Ook voor het thema 'wonen en werken' fungeert de pay-off als kapstok. In Rucphen wonen is synoniem aan een Bourgondisch leven leiden in een authentieke, veilige en onbedorven omgeving.

‘Puur Rucphen' is niet alleen een promotielabel, maar legt ook een claim op het gedrag van de eigen gemeentelijke organisatie. Inwoners van de gemeente moeten in de contacten met de ambtenaren ervaren dat het échte mensen zijn die authentiek, eerlijk en mensgericht handelen. Zo ademt de dienstverlening een typisch Rucphense sfeer uit. 'Puur' staat hierbij ook voor eenvoud; geen gedoe met ingewikkelde regels en talloze loketten, maar directe, toegankelijke en praktische dienstverlening.

De vertaalslag naar communicatiemiddelen, zoals de website en voorlichtingsmateriaal, wordt momenteel gemaakt. ‘Puur Rucphen' is daarin visueel vertaald in een promotioneel label. Dat label bestaat uit een jong, puur blad dat door een hand wordt aangereikt. Groen en authentiek, met een persoonlijke ‘touch'. Deze sfeer komt ook tot uiting in de fotografie die toegepast wordt in verschillende communicatiemiddelen. Markante inwoners, locaties en natuur zijn hiervoor vastgelegd op de gevoelige plaat.

Door middel van een krachtige positionering en eenduidige communicatie kan de gemeente Rucphen zich voortaan krachtig profileren als een gebied waar zowel toeristen, bedrijven als bewoners graag willen (ver)blijven. De positionering onder de noemer ‘puur' zorgt niet alleen voor meer mogelijkheden richting de buitenwereld (‘citymarketing'), maar creëert ook een gevoel van trots en eensgezindheid binnen de gemeente.