Archief

Puzzelen in online jaarverslag

Dat een jaarverslag attractief kan zijn, bewijst het verslag van Zeeland Seaports. Geen uitgebreid boekwerk, maar een website die de activiteiten van het havenschap in 2008 belicht aan de hand foto's en korte filmfragmenten van medewerkers. Bezoekers gaan actief aan de slag met de site, omdat er bij ieder hoofdstuk gepuzzeld kan worden.

Een speciaal voor Zeeland Seaports gemaakte tangrampuzzel werd naar relaties van het havenschap gezonden om de aandacht te vestigen op het nieuwe online jaarverslag. Een tangram is een oud Chinees legspel. Op die website zijn – met dezelfde puzzelstukken – meerdere puzzels te maken, die steeds in het teken staan van een hoofdstuk uit het jaarverslag.

Het is voor het eerst dat Zeeland Seaports haar jaarverslag als aparte website presenteert. Het havenschap haakt daarmee in op de trend om de mogelijkheden en functionaliteiten van internet te benutten voor de eigen verslaglegging. Met het online jaarverslag op www.zsp2008.nl wil Zeeland Seaports een groter publiek bereiken voor de verantwoording van en toelichting op haar activiteiten. Het digitaliseren van het jaarverslag komt bovendien tegemoet aan hun wens om daar waar mogelijk een positieve bijdrage te leveren aan een beter milieu.