Archief

QR-codes nog maar weinig gebruikt

Adverteerders maken maar weinig gebruik van QR-codes in printadvertenties. Dat blijkt uit onderzoek van Nielsen. In de maanden juli en augustus stond bij slechts 0,5 procent van de advertenties in dagbladen en tijdschriften een QR-code afgebeeld.

Gratis dagbladen
De meeste codes zijn geplaatst in gratis dagbladen (2,2 procent). Volgens Nielsen is dit te verklaren doordat deze dagbladen voornamelijk worden gelezen in het openbaar vervoer. Reizigers kunnen onderweg eenvoudig met hun smartphone aanvullende informatie bij de advertentie opvragen, meedoen aan een actie of direct overgaan tot aankoop van een product of dienst. Het lage aandeel advertenties met QR-codes heeft volgens Nielsen niets te maken met drempels van technische aard; veertig procent van de consumenten maakt gebruik van een smartphone.

Volgens BOOM-adviseur David Westveer biedt het gebruik van QR-codes kansen voor adverteerders: “Via een QR-code kunnen traditionele en online media crossmediaal worden ingezet. Ieder medium heeft z'n voors en tegens. Door een geïntegreerde aanpak heeft een adverteerder meer mogelijkheden door media te koppelen. Drempel blijft wel, en daarmee moet ik Nielsen toch aanvullen, de technologie. Veel consumenten hebben weliswaar een smartphone, maar beschikken nog niet over de benodigde software om QR-codes te lezen. Ondanks dat de technologie aanwezig is, wordt deze dus nog niet optimaal gebruikt. Voordat de massa consumenten over is en QR-codes gaat gebruiken, zijn wel al snel een jaartje verder. QR-codes worden nu met name gebruikt door innovators en early adopters”.

Redactionele artikelen
Naast het integreren van QR-codes in advertenties, kunnen de codes ook benut worden als aanvulling op redactionele artikelen. Vervoersorganisatie Veolia, een klant van BOOM Communicatie, heeft hier goede ervaringen mee. In de uitgave Reistijd, plaatst Veolia een QR-code bij ieder redactioneel artikel. Uit een responsmeting leidt BOOM, die zorgdraagt voor de realisatie van het reizigersmagazine, af dat het magazine meer en beter gelezen wordt. Daarnaast neemt de betrokkenheid van de lezers toe.

QR-code

Met een QR-code (Quick Response) kunnen gebruikers van een smartphone een tweedimensionale blokjescode decoderen met de camera op de telefoon. Door de code te scannen, wordt de gebruiker doorgeleid naar online informatie.

Zie ook: ‘Reizigerscommunicatie werkt'.

Geraadpleegde bron: Adformatie