Archief

QR-codes in openbaar vervoer slaan aan

Het toepassen van QR-codes in het reizigersmagazine van Veolia Transport Nederland, slaat aan. In ‘Reistijd Magazine' wordt bij alle artikelen en advertenties een QR-code geplaatst, waar goed gebruik van wordt gemaakt. De verklaring voor dat succes is waarschijnlijk te vinden in de omgeving waarin het magazine beschikbaar is.

Reistijd Magazine wordt vier keer per jaar uitgegeven in een oplage van 40.000 exemplaren, die gratis worden verspreid in het openbaar vervoer. Reizigers die het blad in handen krijgen, hebben de tijd om de QR-codes met hun smartphone meteen te gebruiken. Ook het feit dat het magazine lang in de roulatie blijft, speelt een rol bij de hoge respons op de codes.

Een analyse van het gebruik van de QR-codes bij deze specifieke titel levert interessante informatie op voor zowel redactie als adverteerders. De volgende conclusies zijn te trekken:

QR-codes hebben tijd nodig
In de statistieken is vooral een continu gebruik van de codes te zien over een langer tijdsbestek. Op één dag is het aantal ‘kliks' niet indrukwekkend, maar binnen een looptijd van drie maanden, blijkt het aantal kliks hoog te zijn. Van alle lezers die de middelen hebben om een QR-code te volgen, gebruikt 2,5% ze ook daadwerkelijk.

Adverteerders trekken de meeste clicks
Opvallend is dat de meest gevolgde QR-codes niet de links zijn naar extra redactionele informatie, maar de links naar adverteerders: 58% van alle kliks gaat rechtstreeks naar websites van adverteerders.

 

Vertraging leidt tot meer clicks
Op dagen dat er veel problemen in het verkeer zijn, zitten mensen helaas nog al eens langer in het hun bus. Op de winterse dagen van afgelopen december, piekte daardoor het aantal clicks op QR-codes.

 

Reizigersmagazine is lang houdbaar
De uitgave ‘Reistijd Magazine' wordt na de verspreiding het meest gelezen, maar ook daarna blijft het blad een lange tijd in gebruik. Dertig dagen na uitgifte, wordt er slechts 15% minder geklikt op QR-codes, dan in de eerste week.

Adverteerders meten respons
Met de QR-codes hebben adverteerders de beschikking over een direct meetbare respons. Bovendien geeft het hen de mogelijkheid om de doelgroep vanuit een impuls direct te laten reageren.

Reistijd Magazine wordt uitgegeven door BOOM in opdracht van Veolia Transport Nederland.

Meer informatie vindt u op www.reistijdmagazine.nl.