Archief

Raakvlak belicht jeugdwerkloosheid

Het derde nummer van Raakvlak is verschenen. Dit ‘relatie- en inspiratiemedium' van ROC Zeeland is gericht op mensen in het onderwijs of iedereen die daar op een andere manier bij betrokken is.

Raakvlak staat deze keer vooral in het teken van de preventie van jeugdwerkloosheid. Een speciaal actieplan is in het leven geroepen om ten strijde te gaan tegen de groeiende jeugdwerkloosheid in Zeeland. Wat houdt dat actieplan precies in en hoe wordt dit plan vertaald naar de praktijk?

De ondertitel van Raakvlak luidt: ‘Achtergronden, opinies en inspiratie met het onderwijs als raakvlak'. Deze ondertitel maakt duidelijk dat het in dit blad dus niet zozeer om ROC Zeeland zelf gaat, maar om het onderwijs in de breedste zin van het woord. Door het eigen medium open te stellen voor informatievoorziening en discussie over het onderwijs in de volle breedte en de interactie te zoeken met interne en externe belanghebbenden (zoals studenten, docenten, collega-onderwijsinstellingen, werkgevers en opinieleiders) benadrukt ROC Zeeland indirect de centrale rol die zijzelf vervult als grootste opleidingsinstituut in de provincie. Raakvlak is daarmee een belangrijke component in de publieke verantwoording en imagovorming van het ROC.

De complete realisatie van Raakvlak is door het ROC in handen gegeven van BOOM®: zowel het concept, de naamstelling, de redactie, de copywriting, de fotografie, het ontwerp, de opmaak, het drukwerk, als de verspreiding. Vooralsnog ontvangen alleen de medewerkers en stakeholders van ROC Zeeland de uitgave, die minimaal driemaal per jaar verschijnt. De formule is echter gericht op groei; in de toekomst zou het blad toegezonden kunnen worden naar iedereen in de provincie die op de één of andere manier bij het onderwijs betrokken is. Daarmee zal de formule van Raakvlak optimaal tot zijn recht komen.