Archief

Raakvlak haakt in op Onderwijsagenda

Twee onderwerpen lopen als rode draad door het vierde nummer van Raakvlak: de reacties op de Onderwijsagenda en het niveau van het taalonderwijs. Interessante thema's voor iedereen die op de één of andere manier bij het onderwijs betrokken is.

Raakvlak is een ‘relatie- en inspiratiemedium' van ROC Zeeland, dat drie maal per jaar verschijnt. De ondertitel van Raakvlak luidt: ‘Achtergronden, opinies en inspiratie met het onderwijs als raakvlak'. Dat maakt duidelijk dat het in dit blad dus niet zozeer om het ROC zelf gaat, maar om het onderwijs in de breedste zin van het woord. Door het eigen medium open te stellen voor informatievoorziening en discussie over het onderwijs in de volle breedte en de interactie te zoeken met interne en externe belanghebbenden (zoals studenten, docenten, collega-onderwijsinstellingen, werkgevers en opinieleiders) benadrukt ROC Zeeland indirect de centrale rol die zijzelf vervult als grootste opleidingsinstituut in de provincie. Raakvlak is daarmee een belangrijke component in de publieke verantwoording en imagovorming van het ROC.

In ‘nummer vier' geven personen uit het Zeeuwse onderwijs hun reactie op de Onderwijsagenda; een initiatief van de Volkskrant waarmee iedereen zich kan uitspreken over de problemen in het onderwijs. Maar liefst dertigduizend mensen namen de moeite om uit een lijst van dertig één probleem te selecteren dat dringend om een oplossing vraagt. Een ander thema in deze Raakvlak is het niveau van het taalonderwijs, dat de gemoederen bezig blijft houden. Raakvlak legt het oor te luisteren bij een ‘meester', een groep ‘aspirant-juffen' en twee taalmensen in het mbo. Verder komt de campagne ‘Techknowlogy' uitgebreid aan bod. Deze campagne om jongeren te interesseren in technische opleidingen is één van de eerste concrete toepassingen in Nederland van het BètaMentality-model.

De complete realisatie van Raakvlak is door het ROC in handen gegeven van BOOM: zowel het concept, de naamstelling, de redactie, de copywriting, de fotografie, het ontwerp, de opmaak, het drukwerk, als de verspreiding. Vooralsnog ontvangen alleen de medewerkers en stakeholders van ROC Zeeland de uitgave, die minimaal driemaal per jaar verschijnt. De formule is echter gericht op groei; in de toekomst zou het blad toegezonden kunnen worden naar iedereen in de provincie die op de één of andere manier bij het onderwijs betrokken is. Daarmee zal de formule van Raakvlak optimaal tot zijn recht komen.