Archief

Raakvlak inspireert

Door in te zoomen op de beroepsmatige én persoonlijke achtergronden van personen die in relatie staan tot het onderwijs, wil Raakvlak informeren én inspireren. Op die manier is Raakvlak meer dan alleen een relatieblad.

Onderwijsorganisatie Scalda biedt met het blad achtergronden, opinies en vooral inspiratie met ‘het onderwijs als raakvlak'. In tekst en beeld komen in iedere uitgave drie hoofdpersonen nadrukkelijk naar voren. In deze editie zijn dat Theo van Teijlingen (docent Levensbeschouwing bij sportopleider CIOS), Jos Mank (Hoofd opleidingen van zorgorganisatie ZorgSaam) en Roos Bommeljé (studente en deelneemster aan het televisieprogramma Sprakeloos).

Door een eigen medium open te stellen voor discussie over het onderwijs en de interactie te zoeken met interne en externe belanghebbenden (zoals studenten, docenten, collega-onderwijsinstellingen, werkgevers en opinieleiders) is Raakvlak interessant voor iedereen die op de één of andere manier bij onderwijs betrokken is. Zo vertelt Jos Mank, het hoofd opleidingen van ZorgSaam, over de investeringen die de zorg doet in samenspraak met het beroepsonderwijs. “De lagere niveaus in de zorg verdwijnen, omdat dat werk door de klanten zelf en hun naaste omgeving gebeurt. Bovendien zijn er in te toekomst meer mensen nodig met een hoger opleidingsniveau. Daarom zijn we nu samen met het middelbaar beroepsonderwijs bezig om de lesinhoud rond huishoudelijk werk naar een hoger niveau te tillen.”

Roos Bommeljé deed mee aan het tv-programma Sprakeloos van Arie Boonsma, waarin stotteraars voor het oog van de camera een cursus volgen waarmee ze hun beperking onder controle kunnen krijgen. “Het is echt een ommekeer in mijn leven geweest”, geeft de studente van Scalda aan. “Ik heb zoveel in te halen. Voor de cursus wilde ik graag chefkok worden, maar dat was meer een droom. Ik dacht dat ik zo'n beroep niet kon bereiken vanwege mijn stotteren. Nu denk ik wél dat ik het kan worden.”

Docent Theo van Teijlingen ziet lesgeven als een optreden; het publiek moet geboeid worden. Verhalen vertellen staat voor hem boven alles en komt voort uit zijn leven als troubadour. Zelf zegt Theo: “Verhalen uit het dagelijks leven, zijn lessen die ze onthouden. Mijn verhalen zijn herkenbaar. Daardoor komen ze binnen en blijven ze hangen.”

Raakvlak gaat deze keer ook in op het thema duurzaamheid. De titel: ‘Van hype naar vanzelfsprekendheid'. Ira van Harras, beleidsmedewerker Duurzaam Scalda, gaat voorop in het verhaal over hoe Scalda duurzaamheid omarmt in de eigen organisatie en de studenten klaarstoomt voor een duurzaam bedrijfsleven.

BOOM Communicatie verzorgt de complete realisatie van Raakvlak: zowel de copywriting, de fotografie, de vormgeving, het drukwerk, als de verspreiding.