Archief

Raakvlak keert het tij

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Ed d'Hondt aangewezen om als onderwijsautoriteit sturing te geven aan de uitvoering van het rapport 'Kerend Tij'. Dat rapport geeft antwoord op de vraag hoe het onderwijs in Zeeland zich de komende jaren staande kan houden en waar het zich mogelijk kan versterken. Het blad 'Raakvlak' gaat de komende tijd op zoek naar good practices en inspirerende ontwikkelingen binnen de thema's waarmee d'Hondt en het Zeeuwse onderwijs aan de slag gaan. Het vergroten van de bovenregionale instroom van studenten is het eerste thema dat wordt uitgediept.

Raakvlak is het 'relatie- en inspiratiemedium' van ROC Zeeland, dat driemaal per jaar verschijnt. De ondertitel van Raakvlak luidt: 'Achtergronden, opinies en inspiratie met het onderwijs als raakvlak'. Dat maakt duidelijk dat het in dit blad dus niet zozeer om het ROC zelf gaat, maar om het onderwijs in de breedste zin van het woord. Door het eigen medium open te stellen voor informatievoorziening en discussie over het onderwijs en de interactie te zoeken met interne en externe belanghebbenden (zoals studenten, docenten, collega-onderwijsinstellingen, werkgevers en opinieleiders) is Raakvlak interessant voor iedereen die op de één of andere manier bij het onderwijs betrokken is.

In 'nummer vijf' is het vergroten van de bovenregionale instroom het eerste thema dat vanuit het rapport Kerend Tij wordt belicht. Twee onderwijsinstellingen die meer studenten van buiten de provincie aantrekken dan uit Zeeland zelf, de Roosevelt Academy en het CIOS, vertellen over hun succes, maar ook over de kritiek en het onbegrip die hen soms ten deel vallen. Los van het thema komen de nieuwste uitgave van Raakvlak artikelen aan bod over onderwerpen als de Zomerschool Vlissingen en de nieuwe onderwijslocatie voor de opleidingen Horeca, Toerisme en Voeding (HTV) in Middelburg. Ook zijn er interviews met de tot duurzaamste mbo-docent verkozen Ira von Harras en met sterrenkok Sergio Herman van Oud-Sluis.

Karin de Bruijn voert namens ROC Zeeland de redactie over Raakvlak en spreekt er vol enthousiasme over. “Raakvlak is één van de voorbeelden waar sprake is van een creatieve en productieve samenwerking tussen BOOM en het team PR & Communicatie van ROC Zeeland; zowel bij het ontwikkelen van het concept destijds, als bij de feitelijke realisatie van iedere uitgave. In mijn ogen levert dat een resultaat op met een duidelijke meerwaarde voor de ontvangers van het blad. Dat zijn nu de medewerkers van ROC Zeeland en enkele honderden stakeholders. Raakvlak biedt een platform voor mensen die zich bezighouden met onderwijs en ontwikkeling. De formule heeft groeipotentie, zowel in het redactionele concept als in de verspreiding. Met het inlossen van die potentie zou de formule van Raakvlak optimaal tot zijn recht komen.”