Archief

Raakvlak over vakmanschap en fusie

Twee onderwerpen krijgen ruime aandacht in de nieuwe editie van ‘Raakvlak', die vandaag is verschenen: het project ‘Vakmanschap is Meesterschap', dat een nationale prijs in de wacht wist te slepen, en de op handen zijnde fusie van de twee Zeeuwse ROC's.

Raakvlak, het relatiemedium van ROC Westerschelde en ROC Zeeland, verschijnt driemaal per jaar. De uitgave bevat informatie, achtergronden en opinies met ‘het onderwijs als raakvlak'. Dat maakt duidelijk dat het in dit medium niet uitsluitend over de ROC's zelf gaat, maar vooral over onderwijs in de breedste zin van het woord. Door het eigen medium open te stellen voor informatievoorziening en discussie over het onderwijs en de interactie te zoeken met interne en externe belanghebbenden (zoals studenten, docenten, collega-onderwijsinstellingen, werkgevers en opinieleiders) is Raakvlak interessant voor iedereen die op de één of andere manier bij het onderwijs betrokken is.

Vakmanschap is Meesterschap
In het zevende nummer is er ruime aandacht voor het project ‘Vakmanschap is Meesterschap' van het Techniek en Design College Zeeland, onderdeel van ROC Zeeland. Dat ‘ViM'-project heeft in maart de ‘Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs' gewonnen; een prijs voor innovatieve projecten in het middelbaar beroepsonderwijs. ViM is een grootschalig project van drie jaar waarin allerlei vormen van samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs worden bevorderd. Er zijn tachtig docenten bij betrokken en vijftig bedrijven/instellingen die intensief meedenken om de opleidingen verder te verbeteren. Het doel is het vergroten van de kennistransfer tussen het bedrijfsleven en het college.

Fusie ROC's
De voorgenomen fusie van de twee Zeeuwse ROC's, is een ander onderwerp dat ruime aandacht krijgt in de vandaag verschenen Raakvlak. De naderende fusie wordt belicht vanuit drie belanghebbenden die werden gevraagd over de schouders van de ROC-bestuurders mee te kijken en hen van advies te dienen. Henk van Koeveringe, algemeen directeur van het recreatieconcern Roompot, Peter van Dongen, bestuursvoorzitter van Hogeschool Zeeland en Piet de Witte, rector van het Reynaertcollege, geven hun mening.

Conservatieve vooruitgang
Naast deze twee onderwerpen, gaat Raakvlak ook in op het vorig jaar verschenen boek ‘Conservatieve vooruitgang'. In dit boek worden twintig conservatieve denkers uit de twintigste eeuw geportretteerd. Het boek wordt besproken aan de hand van een interview met één van de samenstellers van het boek: de jurist en historicus Thierry Baudet.

BOOM Communicatie is verantwoordelijk voor de complete realisatie van Raakvlak, zowel voor wat betreft de redactie, de copywriting, de fotografie, de vormgeving, het drukwerk, als voor de verspreiding.