Archief

Raamovereenkomst voegt waarde toe

Scalda werkt aan sterk en expliciet waardevol onderwijs. Hiervoor heeft dit ROC een strategie voor de periode 2016-2019 vastgesteld: ‘Werken aan waarde(n)vol onderwijs’. Hiermee wil Scalda onderwijs aanbieden dat waarde toevoegt voor studenten, werkgevers én voor de samenleving. Het communicatiebeleid vertrekt vanuit die strategie. BOOM Communicatie werd geselecteerd om samen met Scalda dit communicatiebeleid en een bijbehorende communicatiestrategie te implementeren.

Voor de implementatie van het communicatiebeleid had Scalda behoefte aan specialistische en gerichte ondersteuning. Dat was reden voor de onderwijsinstelling om een Europese aanbesteding uit te schrijven. BOOM Communicatie werd geselecteerd als ‘leverancier en strategische partner voor een breed scala aan communicatiediensten’. Onder meer vanwege de specifieke ervaring in het beroepsonderwijs en de toegevoegde waarde die geleverd kan worden op het gebied van strategische communicatie en implementatiemanagement.

Strategische partner

Als gespecialiseerde partner verzorgt BOOM Communicatie vanuit een raamovereenkomst nu de implementatie van het communicatiebeleid en de ‘ongoing concern’. Strategy director David Westveer van BOOM Communicatie licht de overeenkomst toe: “De gewonnen aanbesteding vervult ons met trots en leidt tot uitdagende opdrachten. Inmiddels zijn wij gestart met de implementatie van het beleidskader, waarvoor we eerst een verkennend communicatieonderzoek hebben uitgevoerd. Vanuit de opbrengsten hebben wij een plan van aanpak ontwikkeld dat is geaccordeerd door de organisatie. Aan de actieprogramma’s in dat plan geven we nu samen met Scalda invulling en leveren we een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Scalda”.

“Het implementeren van het beleidskader is voor ons een omvangrijk eenmalig project, dat om kennis en ervaring vraagt van specialisten. Daarbij kunnen we vertrouwen op de inbreng van BOOM Communicatie, waarmee we nauw en goed kunnen samenwerken”.

Alwin Filippo (Scalda)

Alwin Filippo, vanuit Scalda als projectleider verantwoordelijk voor de implementatie van het beleidskader, ervaart de samenwerking met BOOM Communicatie als positief: “Het implementeren van het beleidskader is voor ons een omvangrijk eenmalig project, dat om kennis en ervaring vraagt van specialisten. Daarbij kunnen we vertrouwen op de inbreng van BOOM Communicatie, waarmee we nauw en goed kunnen samenwerken”.

Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Scalda verzorgt toegankelijk en veelzijdig onderwijs. Dat doet het vanuit elf vakgerichte colleges en vanuit CIOS Goes-Breda, MBO Dans Goes en Maritiem en Logistiek College De Ruyter. Het communicatiebeleid is er op gericht om Scalda krachtig en onderscheidend te profileren en een bijdrage te leveren aan de verdere gewenste ontwikkeling van Scalda. Deelprojecten op het gebied van corporate communicatie, interne communicatie, online portalen, beleidsvorming beheer communicatie, organisatieontwikkeling, werving en internal branding zijn voorzien.