Archief

Rabobank regionaal, dat is het idee

De Rabobank heeft sinds enige tijd een nieuwe pay-off: 'Een bank met ideeën.' Samenwerken, dat Rabobank benoemt als haar oudste idee, is gelijk ook de bedrijfsvisie op de toekomst. Samenwerken betekent ook 'er voor elkaar zijn'. Er wordt altijd gezocht naar een oplossing, ook als het tegenzit. Het doel is mensen op een voetstuk te plaatsen om echt verder te komen, dat is het idee.

Rabobank handelt volgens een aantal kernwaarden: regionale betrokkenheid en dicht bij klanten zijn en staan. Rekening houdend met deze waarden kan de landelijke campagne niet blindelings in de regio worden weggezet. Om die reden heeft BOOM de landelijke campagne vertaald naar een campagne voor de regio van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.

Geïnspireerd op de landelijke campagne- en huisstijl is de campagne vertaald naar lokale projecten en samenwerkingen. Om deze slag te maken zijn foto's van projecten en (bekende) personen uit de regio gebruikt. Zo toont één van de visuals die BOOM heeft ontworpen voor de campagne de samenwerking met Intratuin Koudekerke. Daarin is de landelijke pay-off omgezet in een regionaal statement: 'Het idee is dat je meer bereikt als je krachten bundelt.' In het kader van een 'Leden voor Leden-actie' konden Rabobankklanten gebruik maken van een speciale aanbieding bij Intratuin. In deze visual zijn elementen opgenomen die overeenkomen met de huisstijl. Zo is de oranje stip, waarop de manager van Intratuin staat, een verwijzing naar het voetstukcirkeltje van Rabobank.