Archief

RDW rekent op BOOM in tellerfraudestrijd

Komend voorjaar start de RDW een nationale campagne tegen tellerfraude. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van deze campagne heeft de RDW een competitie uitgeschreven tussen drie geselecteerde communicatiebureaus. Als winnaar van deze competitie gaat BOOM Communicatie invulling geven aan deze campagne, die volgend jaar te zien en te horen is op internet, radio en televisie.

Tellerfraude is nog altijd een gekend maatschappelijk probleem, met een gevolgschade voor de Nederlandse samenleving van meer dan 150 miljoen euro. Een gemanipuleerde tellerstand dupeert de koper van een tweedehands auto. Die betaalt voor de occasion dan letterlijk een te hoge prijs. Enerzijds door de hogere aanschafprijs, omdat de auto minder kilometers gereden lijkt te hebben dan er in werkelijkheid gemaakt zijn. Bovendien is er in de praktijk een grotere kans op onderhouds- en reparatiekosten dan bij aankoop kan worden ingeschat. Een onjuiste voorstelling van zaken over de mate waarin het voertuig is gebruikt, kan zelfs tot gevaarlijke situaties leiden. Bijvoorbeeld door slijtage van onderdelen, die op basis van de getoonde kilometerstand nog niet te verwachten is. De RDW is de verantwoordelijke autoriteit in de strijd tegen tellerfraude. De nationale campagne is daarin een belangrijke stap.

“De campagne moet kopers en verkopers van een tweedehands auto bewustmaken van het fenomeen tellerfraude en tevens handvaten aandragen in de gezamenlijke strijd hiertegen”, stelt Koen Peeters van de RDW. Hij was betrokken bij het selectietraject van het communicatiebureau. “De door ons geselecteerde partijen zijn tijdens de bureaucompetitie uitgebreid getoetst. Er is onder meer gekeken naar de voorgestelde communicatiestrategie, de campagneboodschap, de inzet van mediakanalen, het bereik en de prijs. BOOM Communicatie heeft ons met juiste analyses, doortastende oplossingen en de nodige creativiteit absoluut overtuigd.”

Twintig jaar geleden is in Nederland gestart met het terugdringen van tellerfraude. En niet zonder succes. Tellerfraude is fors teruggedrongen van ongeveer 40% in de jaren '90 tot de huidige 5%. Dat betekent echter ook dat een onrechtmatige tellerstand nog altijd bij één op de twintig tweedehands auto's voorkomt. Daarmee is het een probleem dat de RDW hoog op de agenda zet.

De campagnestrategie van BOOM Communicatie pakt het probleem gericht aan. “Door met name de koper op een positieve manier bewust te maken van zijn eigen macht, krijgen fraudeurs steeds minder de ruimte”, licht Luuk Schils van BOOM Communicatie alvast een tipje van de sluier op. “Het is een schitterende uitdaging om deze nationale campagne te mogen uitrollen. Onze aanpak is efficiënt en effectief voor de RDW én speelt in op de behoeften van de consument”, vervolgt hij. “Deze gewonnen opdracht laat zien dat onze analytische aanpak aanslaat en dat zorgt bij ons voor gepaste trots.”

De voorselectie van bureaus is door de RDW destijds gedaan met een aanbestedingstraject, waarmee BOOM Communicatie als één van de ‘preferred suppliers' werd geselecteerd. Onder deze preferred suppliers schrijft de RDW met enige regelmaat competities uit voor diverse campagnes en diensten. Eerder werd BOOM op deze manier ook geselecteerd als huisadviseur van de RDW voor de online dienstverlening.