Archief

Reclame naar maatschappelijke norm

Er komt geen aanscherping van de reclameregels. Een geringe meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag 13 maart tegen een aanscherping van bestaande reclameregels. In totaal werden er die dag vier moties voorgelegd met als onderwerpen ‘reclame over ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen' en ‘reclame omtrent alcohol'. Het feit dat een krappe meerderheid van de kamer tegen de moties stemde, moet een wake-up call zijn voor het bedrijfsleven, zegt de Bond van Adverteerders (BVA). De BVA krijgt bijval van het Centrum van een Merk en Communicatie (CMC): “het afgegeven signaal dient niet genegeerd te worden”.

Oppositiepartijen PvdA en SP, veelal gesteund door GroenLinks, D66 en ook ChristenUnie deden in de Tweede Kamer pogingen om reclame via wettelijke maatregelen te beperken. Minister Schippers (volksgezondheid) heeft zich stevig tegen deze plannen verzet. Dinsdagmiddag kreeg zij steun van de kamermeerderheid, met name van regeringspartijen CDA en VVD, bijgevallen door gedoogpartner PVV, aldus een onlangs uitgebracht persbericht van CMC/BVA.

Jan Schinkelshoek, voorzitter van het CMC, is van mening dat het bedrijfsleven zich met de uitslag van de stemming in de Tweede Kamer vooral niet rijk moet rekenen: “Er is een brede stroming in de Kamer de reclameregels wil aanscherpen. Net geen meerderheid, maar voldoende groot om het niet te negeren. Het is aan bedrijven om dat signaal serieus te nemen.”

“Vrijheid van commerciële communicatie is een groot goed”, zegt BVA-voorzitter Jan Driessen. “Het kan alleen behouden worden als we als adverteerders onze verantwoordelijkheid vol nemen”, waarschuwt Driessen. “Je als adverteerder precies houden aan de regels is dan niet meer voldoende. Je moet je ook gedragen naar de maatschappelijke normen. Veel adverteerders nemen die verantwoordelijkheid gelukkig ook. En de Stichting Reclamecode ziet streng toe op navolging van de zelfregulering. Laat deze discussie in de Tweede Kamer voor de anderen een duidelijke laatste waarschuwing zijn en een aansporing om elkaar (nog) harder aan te spreken op onverantwoorde vormen van communicatie.”

In totaal lagen dinsdag in de Tweede Kamer vier voorstellen voor om de regels rond reclame aan te scherpen:

  • Motie om de leeftijdgrens van het reclameverbod voor ‘ongezonde voedingsmiddelen' gericht op kinderen te verhogen van zeven naar twaalf jaar, compleet met sancties op niet-naleving er van.
  • Motie om het reclameverbod voor alcohol op tv te verschuiven van 21.00 uur 's avonds tot 's morgens vroeg 6.00 uur.
  • Motie met als doel het stopzetten van sponsoring van tv-programma's in de vorm van alcoholreclame tot 's avonds 21.00 uur.  
  • Motie tot verbod van reclame in de bioscopen tot 21.00 uur bij films die volgens de Kijkwijzer geschikt zijn voor kinderen tot zes jaar.

Geraadpleegde bronnen: Bva.nl, Cmcnet.nl, Reclamewereld.blog.nl