Archief

Reclassering Nederland kiest voor BOOM Communicatie

Reclassering Nederland heeft BOOM Communicatie aangewezen als strategisch partner voor het ontwikkelen van haar website, na een aanbestedingstraject onder drie geselecteerde bureaus. In samenwerking met Axendo, dat verantwoordelijk is voor de technische realisatie, werkt BOOM Communicatie de komende maanden aan een compleet nieuw online platform.

Reclassering Nederland is dé autoriteit op het gebied van reclassering. Bijna 2000 medewerkers dragen bij aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen zij vanuit het hoofdkantoor in Utrecht én vanuit locaties in vijf regio’s verspreid over het land. De nieuwe website moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de belangrijke maatschappelijke taak van de organisatie.

 

We hebben de opdracht gegund aan BOOM Communicatie op basis van hun helder uitgewerkte voorstel. Daarin staat duidelijk omschreven wat we kunnen verwachten, zowel qua inhoud van de website alsook de planning en werkwijze.

Peter van den Hoogen (Reclassering Nederland)

 

“Hoewel cliënten en hun naasten zich nu niet primair via de website informeren, wordt het steeds belangrijker om zowel basisinformatie als persoonlijke informatie op een overzichtelijke en begrijpelijke manier online aan te bieden aan cliënten en overige doelgroepen,” vertelt Bart Thijssen, projectmanager bij BOOM Communicatie. “De huidige website is verouderd en voorziet hier niet of slechts ten dele in. Aan ons de schone taak daar verandering in te brengen.”

Peter van den Hoogen is vanuit de afdeling Media & Communicatie van Reclassering Nederland betrokken bij de aanbesteding en de opdracht. “We hebben de opdracht gegund aan BOOM Communicatie op basis van hun helder uitgewerkte voorstel. Daarin staat duidelijk omschreven wat we kunnen verwachten, zowel qua inhoud van de website alsook de planning en werkwijze. Naast een visueel aantrekkelijk uitgewerkt concept gaven zij er ook blijk van goed te hebben nagedacht over hoe de website kan bijdragen aan onze ambities op het gebied van communicatie. De combinatie van deze factoren gaf voor ons de doorslag om te kiezen voor BOOM Communicatie”.