Archief

Regionalisering als marketingstrategie

Waar de wereld zich onder invloed van mondialisering openbaart als een podium van onbeperkte mogelijkheden, zoeken mensen daarentegen steeds vaker hun begrenzing in de herkenbaarheid van de eigen locale identiteit. De wereld is door vergaande modernisering steeds abstracter geworden. Men is zoekende naar de menselijke maat: zaken die dichtbij en herkenbaar zijn. Die veilig voelen.

Gilmore en Pine beschrijven in hun boek ‘Authenticity; what consumers really want' dat de consument leeft in een wereld die steeds voller raakt van bewust gecreëerde belevenissen. De consumenten van nu maken hun keuze op basis van hoe authentiek een bepaald ervaringsaanbod op hen overkomt. Beleven alleen is niet meer voldoende. De klant van nu wil dat hij geholpen wordt met transformeren en zichzelf verwezenlijken.

Simpel gesteld, in de business van vandaag draait het vooral om ‘echt' zijn, origineel en oprecht. Met andere woorden, het gaat om ‘authenticiteit'. Het moderne leven zit vol betaalde, maar ook hartstikke nagemaakte belevenissen, die even nep zijn als de geautomatiseerde diensten waarmee bedrijven hun klanten dagelijks te woord staan, even nep als de nepreacties op internet of de eeuwige opheffingsuitverkoop.

'Door al die kunstmatige belevenissen vragen we ons meer af wat echt is en wat niet. Koopbeslissingen worden steeds meer gebaseerd op hoe het aanbod overkomt', zegt Joseph Pine. 'We willen geen namaak, nep, gekunsteld of oneerlijk meer. We zijn allemaal op zoek naar authenticiteit.'

Mooie theorieën, maar hoe pas je dit toe in de praktijk? Algemeen directeur Hans van den Boom van BOOM Communicatie licht toe: “Voor Jacob Boer, groothandel voor de bouw, ontwikkelde BOOM Communicatie een campagne waarin de Zeeuwse afkomst wordt benadrukt. Met vervreemdende beelden als een bout in een oester, een scharnier op een mossel en een kreeftenpoot met steeksleutel wordt de campagne ‘Bijzonder Zeeuws' gevisualiseerd.”

Jeroen Boer, directeur van Jacob Boer: “De reden voor deze campagne is de toenemende concurrentie in de bouwbranche. Steeds meer concurrenten van buiten Zeeland vestigen zich in deze regio of zijn er actief. De Zeeuwse groothandel is echter al sinds 1926 in Goes gevestigd. Jacob Boer speelt in op het vertrouwen dat dit geeft. Met termen als nuchter, solide, persoonlijk, veilig en regiokennis.”

Van den Boom besluit: “Zeeuwen zijn nuchter, maar je moet ook weer niet té bescheiden zijn. Wij bouwen geen luchtkastelen, maar benadrukken op een opvallende manier de authenticiteit. Dat is immers wat de klant van tegenwoordig wil. Ook, of misschien wel júist in de business-to-business-markt waar vertrouwen vaak net zo belangrijk is als de prijs!”.

Bronnen:
Van Dalm, ‘Authenticiteit is wat wij willen'.
Gilmore en Pine, ‘Authenticity; what consumers really want'
Reverda, ‘Regionalisering en mondialisering'