Archief

Registratie beïnvloedt bedrijfswaarde

Het registreren van een merk bij een merkenbureau kan positief zijn voor de waarde van het merk. Dat blijkt uit recent onderzoek. Een verhoogde merkwaarde door registratie is vooral van belang bij het zoeken naar investeerders.

Het vastleggen van een bedrijfsnaam, merknaam of logo in een openbaar register, stelt anderen in staat om hier kennis van te nemen. Omdat de registratie duidelijkheid geeft over het moment waarop een (beeld)merk of de naam openbaar is gemaakt, geeft het de deposant een sterkere positie in situaties waarbij er conflicterende merken op de markt komen. Alleen al het feit dat er voor registratie is gekozen, geeft aan dat het de deposant menens is met het beschermen van het eigen intellectueel eigendom en dat ‘copycats' niet getolereerd worden.

Voor het registreren van namen en logo's bestaan vele mogelijkheden, onder meer afhankelijk van het geografische gebied waarbinnen de registratie van belang is. BOOM Communicatie ondersteunt haar klanten bij het registreren van namen en (beeld)merken en de daaropvolgende bewaking hiervan. “Die begeleiding bij het verzorgen van een depot is nodig, omdat het een specifieke materie is met een aantal valkuilen. Door vooraf de juiste vragen te stellen en op die manier een passende werkingssfeer voor een depot vast te stellen, kunnen we die valkuilen vooraf eenvoudig omzeilen. Gebeurt dat vooraf niet, dan kan later bij een geschil blijken dat het depot van weinig tot geen waarde is”, geeft Riona Dietvorst-Doolaard aan, communicatieadviseur bij BOOM Communicatie.

Los van de waarde die een naam- of merkdepot kan hebben in conflictsituaties (of in het voorkomen daarvan), kan een registratie ook financieel voordeel opleveren. Een sterke naam of een sterk merk vertegenwoordigt een financiële waarde, die in een deel van de goodwill tot uitdrukking komt bij verkoop of overname. Gedeponeerde merken blijken hierbij meer geld op te leveren. Ook kunnen geregistreerde merken makkelijker financiers vinden voor het doen van investeringen, blijkt uit onderzoek van Geertjan de Vries van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Riona Dietvorst-Doolaard: “De meeste organisaties werken hard aan een goede reputatie. De waardering die ze daarmee krijgen, is één op één verbonden met de bedrijfs- of merknaam. Het is dus belangrijk om zuinig te zijn op die naam en misbruik tegen te gaan. Een goede registratie helpt daarbij. Dat dit de naam of het merk ook in financiële zin waardevoller maakt, is een extra reden om over een depot na te denken”.