Archief

Reizigerscommunicatie werkt

Na vier edities Reistijd Magazine, is het effect tastbaar. Het magazine dat verspreid wordt in het openbaar vervoer van Veolia Transport Nederland wordt meer en beter gelezen. Daarnaast neemt de betrokkenheid van de lezers toe.

Door slimme mechanismen in de redactieformule is het leesgedrag en de betrokkenheid goed te meten. Zo is alle inhoud uitgerust met QR-codes waarmee de lezer met zijn smart-phone aanvullende informatie online kan vinden, kan reageren of mee kan doen aan acties. Leuk voor de lezer, maar het geeft ook analytische mogelijkheden. Er is volop statistische informatie over de doelgroep, de penetratie van smart-phones en penetratie van QR-code software. BOOM Communicatie koppelt die informatie aan eigen onderzoek, de direct meetbare clicks op QR-codes en de respons op acties. Daardoor is in kaart te brengen hoe de levenscyclus van een editie verloopt, wat de tijdstippen zijn waarop het magazine gelezen wordt en welke aanbiedingen het meest aanspreken.

Levenscyclus
Het magazine wordt elk kwartaal verspreid in het openbaar vervoer. De verwachting was dat na twee weken na het uitbrengen van een nieuwe editie het leesgedrag zou afnemen. Uit de onderzoeken blijkt dat het echter circa 2 maanden duurt voordat er pas een duidelijke daling te zien is. Er is een meetbare piek direct na het uitkomen van de nieuwe editie, maar na enkele dagen bereikt het blad een constant niveau dat dus nog circa 7 weken wordt volgehouden. Suzan van Beek van Veolia Transport Nederland: “We zorgen ervoor dat de complete oplage in fasen verspreid wordt. Zodra de exemplaren verdwijnen, doordat mensen ze mee naar huis nemen, vullen onze mensen ze weer aan”.

Corporate informatie trekt ook aandacht
Bij sponsored magazines, zoals Reistijd, heeft een opdrachtgever de behoefte om naast verstrooiing ook informatie over producten en diensten te bieden. Hierbij was de verwachting dat deze informatie minder aandacht zou krijgen van de lezer dan de luchtigere redactionele artikelen. Niets is minder waar. Meetbaar is een duidelijke interesse in ontwikkelingen op het gebied van de OV-chipkaart, nieuwe verbindingen en openbaar vervoerarrangementen. “De formule is doordacht opgezet, niet alleen door de mix van redactioneel en corporate, maar ook door de wijze waarop de corporate informatie wordt aangeboden. Door de leuke details naar voren te halen en vlot te schrijven, is het heel leuk om bijvoorbeeld te lezen over onze innovaties”, aldus Van Beek.

Editie vier
De vierde editie ligt nu in de treinen, bussen, boten en bij alle Veolia Servicepunten. Een op de zomer gerichte uitgave met aandacht voor het kustgebied van Zeeuws-Vlaanderen, de adembenemende architectuur van Antwerpen en een reisverslag van een tocht over een Noord-Spaans kolenspoor.

Het magazine Reistijd, dat door BOOM wordt gerealiseerd, wordt gratis verspreid in het openbaar vervoer dat wordt verzorgd door Veolia Transport Nederland. Het magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 40.000 stuks en bereikt meer dan 240.000 reizigers per editie. Een online versie is te bekijken op www.reistijdmagazine.nl.