Archief

ReQurance krijgt grip op positionering

Managers voeren implementaties succesvol door in een organisatie, waarbij ze tijd, budget en kwaliteit beheersen. Althans, dat is de bedoeling. In de praktijk blijkt dat grote projecten vaak uit de bocht vliegen. Projecten lopen vertraging op, de kosten vallen hoger uit dan gedacht of de gekozen oplossing kent technische beperkingen. ReQurance biedt een praktische, integrale methodiek om tijdens veranderprocessen de controle te houden. De expertise en ervaring van de consultants heeft het bedrijf inmiddels veel tevreden klanten opgeleverd die daadwerkelijk stappen hebben gemaakt. “De vraag was alleen: hoe zetten wij zélf de volgende stap?”, vertelt Paul de Brabander, mede-eigenaar van ReQurance.

BOOM Communicatie gaf met een positioneringstraject antwoord op die vraag. Dat startte met onderzoek. Uit de analyses bleek dat klanten kiezen voor de mensen achter ReQurance en niet zozeer voor het bedrijf zelf. Hans van den Boom, directeur van BOOM Communicatie: “De directeur-eigenaren van ReQurance hadden ieder hun eigen netwerk, kennis en kunde, maar hun visies op ReQurance liepen sterk uiteen. De vraag om een duidelijke positionering was dan ook een terechte”. Van den Boom geeft aan dat een positionering volgens de JEI-methodiek veel oplevert. “Veel bedrijven hebben de potentie om zich te onderscheiden, maar missen de juiste richting. Je kunt wel bewegen, maar als de mensen binnen een organisatie allemaal een andere kant opgaan, heeft dat geen zin. ReQurance was daar ook een voorbeeld van. Onze JEI-methodiek zorgt ervoor dat een gerichte koers wordt uitgezet. JEI, dat staat voor ‘Je Eigen Identiteit', is een methodiek waarmee we gestructureerd en analytisch naar een organisatie kijken. Vaak ontdekken onze klanten dan pas wie ze écht zijn, wat belangrijk voor ze is en wat hen daadwerkelijk relevant en onderscheidend maakt. Met dat inzicht kunnen beslissingen worden genomen. Vaak zijn dat beslissingen over zaken waarover nog niet eerder integraal en ‘open minded' is nagedacht. Het beperkt zich dan ook zeer zeker niet tot marketing of communicatie, maar gaat ook over zaken als beleid, strategie, vestigingsplaats, inzet van mensen, cultuur en product-marktcombinaties.”

Vertaalslag maken

ReQurance controleert en coördineert complexe, technische implementatieprocessen. “Dat is ook meteen een valkuil”, licht De Brabander toe. “Het is voor veel mensen namelijk niet duidelijk wat we nu eigenlijk doen. Laat staan dat duidelijk is welke meerwaarde wij leveren. We hebben destijds getracht met de naam ReQurance al veel duidelijk te maken, want dat is een combinatie van ‘requirements' en ‘assurance'. Maar dat zegt managers nog onvoldoende en vaak blijken ze zelfs allergisch voor dit soort woorden. En dat terwijl onze aanpak echt grensverleggend is. Onze methodiek brengt bedrijven niet één, maar tien stappen verder. Er was dus echt een vertaalslag nodig om dat voor het voetlicht te krijgen!”

Wat ReQurance precies doet, is nu eenmaal technisch complex en daardoor lastig uit te leggen. Van den Boom: “Toch moest de kern van dat technische verhaal verwoord worden naar taal die managers aanspreekt en die zij begrijpen. Het management van een bedrijf of een instelling moet direct de voordelen inzien. Dát zijn de beslissers. Zij moeten begrijpen wat ReQurance voor en tijdens een complex (IT-)project doet en wat hen dat oplevert”.

Voortschrijdend inzicht

Het positioneringstraject is in meerdere fasen verlopen. Wat de juiste adviezen waren voor ReQurance, werd volgens Van den Boom in de loop van het proces duidelijk. “Doordat we ons tijdens een positioneringstraject echt verdiepen in een klant, leren we die door en door kennen. Bij ReQurance leidde dat tot een andere oplossing dan we in eerste instantie voor ogen hadden. Onze JEI-methodiek verrast ons dus zelf ook nog wel eens. Doordat je heel gefundeerd een aantal denkprocessen doorloopt, kom je tot oplossingen die achteraf gezien heel eenvoudig zijn en de kern weten te raken.” In dit geval kwam BOOM Communicatie met het inzicht om niet het bedrijf, maar de methodiek van ReQurance centraal te stellen. Met ‘The GRIP Methodology' als naam. Een ingrijpende en vernieuwende keuze, volgens de eigenaren van ReQurance: “We hadden zelf al de visie dat onze methodiek een belangrijkere plaats moest krijgen. Het inzicht van BOOM om ‘The GRIP Methodology' als product los te koppelen van ReQurance en open te stellen voor alle consultants ter wereld en veel meer een open platform te creëren, was een gouden greep”.

De Brabander licht toe: “The GRIP Methodology is een klantgerichte methodiek die vertrekt vanuit het proces. De aanpak is dus niet gebaseerd op werken vanuit een bepaald software-pakket, zoals andere partijen in de markt doen. Dat maakt ReQurance daadwerkelijk onafhankelijk en onderscheidend”. Door The GRIP Methodology als open platform in de markt te zetten, waar iedereen zich bij kan aansluiten, wordt nadrukkelijker naar samenwerking en kennisdeling gezocht. De methodologie moet de standaard worden voor de implementatie van (software)oplossingen. “Voorheen was onze methode een onderdeel van de toolbox van de consultants van ReQurance”, legt De Brabander uit. “Door The GRIP Methodology op een hoger niveau te plaatsen, bieden we consultants en managers een platform en duidelijke handvatten. Daarmee is onze doelgroep ook gewijzigd. Niet de eindgebruiker is nu onze doelgroep, maar de persoon die de veranderingen en implementaties uitvoert: de consultant.”

Merkontwikkeling

Om een merk succesvol te kunnen ontwikkelen, is een goede naamgeving essentieel. “Door te kiezen voor de naam ‘The GRIP Methodology', wordt de deskundigheid en knowhow benadrukt”, vertelt Van den Boom. “Ook laat de naam duidelijk zien dat de methodiek zorgt voor grip op veranderprocessen. Voor controle dus. Dat is een aantrekkelijk en concreet voordeel voor de eindklant.” Voor de doorontwikkeling naar onder meer het beeldmerk, het communicatieconcept en de website zijn de uitgangspunten bepaald in een speciale JEI-sessie, gericht op de merkidentiteit. “Hoe laten we belangrijke merkwaarden terugkomen in de visuele identiteit? Welk concept past daarbij? Hoe vertelt het bedrijf zijn verhaal aan doelgroepen en stakeholders? Dat zijn vragen die we beantwoorden door een zorgvuldige analyse te maken”, licht Van den Boom toe.

‘Enter Control'

Vanuit die analyse ontwikkelde BOOM Communicatie voor The GRIP Methodology het communicatieconcept ‘Enter Control'. Van den Boom: “Op twee manieren past dat uitstekend. Ten eerste is er de associatie met de IT-branche: ‘enter' en ‘control' zijn twee toetsen op het toetsenbord. Daarnaast heeft het natuurlijk betrekking op het belangrijkste voordeel van de methodiek: controle krijgen op implementatieprocessen. Door The GRIP Methodology te gebruiken, stapt de klant een wereld binnen waarin men grip heeft op tijd, budget en kwaliteit. Men hoeft dus geen genoegen meer te nemen met een gebrekkig implementatieproces”.

Zeer tevreden

“Wij zijn zeer tevreden over het traject dat we met BOOM hebben doorlopen”, concludeert De Brabander. “Zonder hun analytische denkkracht hadden we het toch anders aangepakt en dat zou echt een gemiste kans zijn geweest. Door te kiezen voor een ‘open source'-aanpak, kan The Grip Methodology wel eens dé standaard worden voor de aanpak van tal van implementatietrajecten. Door de steeds verder groeiende kennisbank met zeer specifieke cases, is de methodiek van enorme waarde voor consultants en eindklanten!”