Archief

Resultaat met de JEI-aanpak

“Met de JEI-aanpak helpen we opdrachtgevers hun communicatie en organisatie op een efficiënte en effectieve wijze in te richten”, zegt BOOM-adviseur David Westveer. “Daarmee kunnen we écht van meerwaarde zijn voor een klant. Dat zit ‘m deels in onze servicegerichtheid, maar met name in de stapsgewijze, doordachte en strategische aanpak. De JEI-aanpak maakt de relevantie van onze dienstverlening op een heldere wijze expliciet.”

Volgens Westveer is de essentie van het communicatievak sturen op effect: “Een opdrachtgever wil iets bereiken: beslissingen beïnvloeden, producten verkopen, gedrag bijsturen, informatie overbrengen, medewerkers motiveren, overtuigen. De discipline communicatie is een instrument om bewust, doeltreffend en dus gericht te sturen op effect.” Westveer zegt dat het resultaat bij BOOM centraal staat: “We zijn als het moet, wat ik noem, professionele dwarsdenkers. We geven eerlijk en reëel advies zodat een klant een oplossing krijgt waarmee de doelstellingen worden behaald. Pleasen mag geen doel zijn.”

“Bij elke opdracht kijken we bij BOOM verder dan alleen de vraag die ons gesteld wordt,” stelt Westveer. “Niet om interessant te doen, maar om te doorgronden wat een organisatie of merk nu echt uniek maakt. Welke kenmerken er in de 'genen' zitten, die zichtbaar moeten worden voor de doelgroep. Vandaar dat we de organisatie- of merkidentiteit als uitgangspunt nemen. We zeggen tegen opdrachtgevers: 'Je Eigen Identiteit' is het vertrekpunt, of kortweg: JEI.”

“Wij bouwen niet aan luchtkastelen”, voegt BOOM-adviseur Luuk Schils toe. “Het communicatievak gaat verder dan leuke plaatjes, teksten en communicatiemiddelen. Of je zelf iets moois of leuk vindt, is geen graadmeter voor effect.

Westveer en Schils werkten samen met directie en collega's aan het expliciet maken van de JEI-aanpak. “Een belangrijk uitgangspunt bij de formulering van de aanpak, werd gevormd door de inzichten die collega's bij BOOM hebben opgedaan”, zegt Westveer. Schils vult aan: “Aansprekende organisaties en merken hebben volgens ons één ding gemeen: door goed te luisteren en dichtbij zichzelf te blijven, zijn zij geloofwaardig, aanstekelijk en relevant. Bij BOOM kijken we daarom heel duidelijk naar de context van een opdracht en de identiteit van de opdrachtgever.”

JEI-aanpak
Resultaat vraagt om inspanning, visie en ervaring. De JEI®-aanpak helpt organisaties hun communicatie en handelen op een efficiënte wijze in te richten. In 4 fasen naar resultaat. Vanuit een heldere visie sturen met communicatie. Krachtig en consistent, vanuit de eigen identiteit. Communiceer jezelf!