Archief

Resultaat met inhuur communicatiekracht

Er zijn veel redenen om een tijdelijke kracht op urenbasis aan te trekken. Naast de rol van procesbegeleider, aanjager en inspirator, kan de detachering van een communicatieadviseur onder meer leiden tot een kennisinjectie of een efficiëntieslag door de herinrichting van communicatieprocessen.

Flexibiliteit is een groot goed voor veel organisaties. “Dat geldt zeker ook voor de flexibele inzet van personeel. Waar overcapaciteit in de personele bezetting leidt tot relatief hoge loonkosten en overhead, kan onderbezetting leiden tot overbelasting van medewerkers en een verlaagde klanttevredenheid door fouten of gemiste deadlines. In het geval van ondercapaciteit kan detachering uikomst bieden door het tijdelijke karakter van de aanstelling”, zegt communicatieadviseur Roderik Wijkstra. “Dat geldt niet in de laatste plaats voor (overheids)instanties waar een aannamestop van kracht is.”

Opbrengsten
Detachering is een ideale oplossing als organisaties tijdelijk capaciteit of specifieke kennis nodig hebben. Zo kozen Avans Hogeschool en HZ University er voor om één dag in de week gebruik te maken van de ondersteuning van een senior communicatieadviseur van BOOM Communicatie. Doel was de opleiding International Maintenance Management onder de aandacht te brengen bij potentiële studenten. Door de detachering konden zij kostenefficiënt voor een beperkte tijd gebruik maken van een specialist met uitgebreide ervaring op het gebied van internationale communicatie, techniek en management. “Zo'n specialist is in de eigen organisatie niet per definitie beschikbaar”, zegt Wijkstra. “Een externe adviseur heeft bovendien vaak meer mogelijkheden om veranderingen tot stand te brengen dan medewerkers die al jaren voor een organisatie werken.”

Urencontract
Veel geslaagde detacheringen zijn kort en krachtig. Het gaat daarin om het tijdelijk opvangen van een gat, de ondersteuning bij een groot project of een specialistische klus. “Voor langere periodes werken wij veelal met een urencontract. Daarmee kunnen klanten op afroep gebruikmaken van onze diensten. Dat voorziet in grote mate in de flexibiliteitsbehoefte van opdrachtgevers”, besluit Wijkstra.