Archief

ROC's hebben één Raakvlak

‘Raakvlak' speelt in op de voorgenomen fusie van de twee ROC's in Zeeland. De nieuwste editie van het blad is een coproductie van ROC Zeeland en ROC Westerschelde. In deze eerste gezamenlijke ‘Raakvlak' is er veel aandacht voor de nieuwe minors Nucleaire Technologie en voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.

ROC Westerschelde is aangeschoven aan de redactietafel om het 'relatie- en inspiratiemedium' van ROC Zeeland een bredere basis te bieden. Een logische stap in de steeds intensievere samenwerking van de beide ROC's, die volgend jaar moet leiden tot een definitief besluit tot samengaan.

Raakvlak verschijnt driemaal per jaar. Het blad is interessant voor iedereen die op de één of andere manier bij het onderwijs binnen de provincie Zeeland betrokken is. Als thema komt iedere editie een ander onderwerp aan bod uit het rapport ‘Kerend Tij'. In 'nummer zes' is dat de noodzaak van nicheopleidingen met als duidelijk en snel gerealiseerd voorbeeld de minors Nucleaire Technologie in het mbo en hbo. Het rapport 'Kerend Tij' geeft antwoord op de vraag hoe het onderwijs in Zeeland zich de komende jaren staande kan houden en waar het zich mogelijk kan versterken. Onderwijsautoriteit Ed d'Hondt, door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen om sturing te geven aan de uitvoering van het plan, komt in deze Raakvlak ook zelf aan het woord. Verder is er ruim aandacht voor de introductie van Werkpleinen in Zeeland, die onder meer een belangrijke rol krijgen in het terugdringen van de jeugdwerkloosheid.

Raakvlak wordt verspreid onder alle medewerkers van de beide ROC's. Daarnaast ontvangen diverse relaties een exemplaar.