Archief

Roncalli laat zichzelf zien

Roncalli heeft een unieke onderwijsaanpak. De scholengemeenschap zocht naar een manier om die unieke werkwijze uit te dragen op een wijze die recht doet aan de kwaliteiten van de school. Want wie afwijkt van de norm roept meteen veel vragen op van de buitenwereld. Een positioneringstraject maakt een einde aan die situatie: voortaan weet Roncalli zich overtuigend te profileren op de punten die de school juist zo krachtig maken.

Uit het positioneringstraject kwamen enkele opmerkelijke constateringen naar voren. Bijvoorbeeld dat de werkwijze van Roncalli uitstekend aansluit bij de richting waarin het onderwijs in Nederland zich ontwikkelt. De scholengemeenschap voor Atheneum, HAVO en VMBO Theoretische leerweg werkt namelijk al jaren met een flexibele tempostructuur waarmee de leerlingen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. In de praktijk komt het er op neer dat ex-leerlingen van Roncalli zich beter staande kunnen houden in het vervolgonderwijs én in de maatschappij. De onderwijsaanpak van Roncalli is dus aantoonbaar effectief, maar wordt door de school zelf nog te vaak met de nodige omzichtigheid aan de man gebracht. Na het traject dat BOOM met Roncalli heeft doorlopen, mag daarvan geen sprake meer zijn. De school moet zelfbewust en vol trots uitdragen waarin het zich onderscheidt. Dat is dus in ieder geval de onderwijsaanpak die met recht ‘vernieuwend' en ‘toekomstgericht' genoemd mag worden. Maar ook de ‘menselijke maat' van de school, de gastvrijheid en de vele extra's, komen in de nieuwe profilering duidelijker dan voorheen naar voren.

Senior communicatieadviseur Joop Maas van BOOM: “Waar we bij Roncalli tijdens het positioneringstraject veel aandacht aan hebben besteed, was het doorgronden van hun identiteit. Onze werkwijze is erop gericht van daaruit de vertaling te maken naar het onderscheidend vermogen van de organisatie. Want als je zomaar gaat roepen dat je ergens goed in bent, val je uiteindelijk door de mand. De kenmerken waarop je jezelf wilt profileren, zullen als het ware ‘in je genen' moeten zitten.”

Om de nieuwe profilering kracht bij te zetten, heeft Roncalli besloten de eigen huisstijl door BOOM te laten vernieuwen. Sinds gisteren prijkt op het schoolgebouw in Bergen op Zoom het nieuwe logo, waaruit de zelfbewuste houding van Roncalli blijkt. De laatste letter, de ‘i', is daarin namelijk omgedraaid tot een uitroepteken. De komende periode wordt benut om alle andere communicatie-uitingen in woord en beeld aan te passen aan de gewenste nieuwe uitstraling.