Archief

RTL4 sterkste mediamerk

RTL4 is SBS6 opgevolgd als ‘het sterkste mediamerk van Nederland'. Dat heeft Interbrand onderzocht, in opdracht van Tijdschrift voor Marketing. De resultaten geven aan welke merken erin slagen consumenten aan zich te binden. De nieuwe top-10 toont enkele opmerkelijke verschuivingen ten opzichte van vorig jaar.

Door 600 Nederlandse consumenten is een vragenlijst ingevuld. Bij het onderzoek waren 124 Nederlandse mediamerken uit diverse categorieën betrokken: televisie, radio, internet, kranten en tijdschriften. Aan de consumenten in de steekproef is gevraagd naar:

  • de sterkte van de mediamerken (naamsbekendheid, keuzewaarschijnlijkheid, waardering en tevredenheid);
  • het gebruik van mediamerken en mediatypen;
  • de keuze van mediamerk en -type per situatie (zoals amusement en actualiteiten);
  • het merkvertrouwen;
  • de betrokkenheid bij de merken.

Top-10 Nederlandse mediamerken
Het onderzoek resulteerde in onderstaande top-10 van Nederlandse mediamerken. Achter de merken is de positie van het merk in het onderzoek van vorig jaar weergegeven.
1. RTL4 (2)
2. Nederland 1 (-)
3. SBS6 (1)
4. Hyves.nl (4)
5. Nederland 3 (-)
6. Net5 (7)
7. Nu.nl (5)
8. Veronica (8)
9. Radio2 (21)
10. RTL5 (15)

Lijstaanvoerder: RTL4
Ten opzichte van vorig jaar zijn enkele opvallenden veranderingen waar te nemen. Zo is SBS6 gezakt van de eerste naar de derde plaats. RTL4 voert nu de lijst aan. Volgens Interbrand en Tijdschrift voor Marketing is de reden daarvoor dat RTL4 erin is geslaagd hoogwaardig, lokaal relevant amusement te blijven bieden, afgewisseld met nationale actualiteiten. Een andere verklaring die zij geven betreft het succes van de talentenshow ‘The Voice of Holland'. Daarmee is de zender erin geslaagd doelgroepen over een brede verscheidenheid aan mediaplatforms aan te spreken. Zo lukte het onder al deze doelgroepen een sterke positie en betrokkenheid bij het merk RTL4 te verwerven.

Publieke omroepen
Dit jaar zijn voor het eerst de publieke omroepen Nederland 1, 2 en 3 bij het onderzoek betrokken. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat publieke contentzenders als TROS, VARA en NOS uit de top-10 zijn verdreven. De hoge notering in deze top-10 wijten de onderzoekers aan de flinke investering in naamsbekendheid en de ontwikkeling van een duidelijke en aansprekende waardepropositie.

Internet meest gebruikt
Wanneer mediacontent (lokaal nieuws, amusement, etc.) wordt gezocht, bekeken of beluisterd, gebruiken consumenten daarvoor meestal het internet. De onderzoekers onderstrepen dat dit deels verklaard wordt door de toenemende rol van social media bij de verspreiding van informatie over actuele onderwerpen. Consumenten én mediamerken krijgen steeds meer inzicht in dit proces.

Internet blijkt het favoriete mediatype te zijn. Toch zijn 8 van de 10 merken in de bovenstaande top-10 een televisiemerk. De onderzoekers leggen uit: “Televisiekijken vereist minimale inspanning en dringt geen keuzes op. Het is dan ook niet verrassend dat consumenten die ‘gewoon vermaakt' willen worden alleen tv-merken in hun top-5 noemen”. Televisie staat bovenaan voor wat betreft de voorziening in entertainmentbehoefte, maar deze voorkeurspositie wordt benaderd door internet.

Mediagewoonten van consumenten veranderen. Dat komt mede door de razendsnelle technologische ontwikkeling. Dat impliceert niet direct de ondergang van traditionele mediaplatforms, zoals televisie. Zo was de verwachting dat de tablet-pc onze mediagewoonten drastisch zou veranderen. Tot op heden is dat niet aan het geval.

Gebaseerd op bron: Tijdschrift voor marketing april 2011