Archief

Ruim baan voor ITS

Slimme informatie- en communicatietechnologieën, ook wel Intelligente Transportsystemen of ITS genoemd, spelen vandaag de dag een belangrijke rol in het wegverkeer. Denk hierbij aan systemen die een bestuurder van een voertuig tijdig op de hoogte brengen van weeromstandigheden, gevaarlijke situaties of files. Maar ook aan systemen die bestuurders ondersteunen bij het uitvoeren van rijtaken. De rol van deze informatie- en communicatietechnologieën wordt steeds groter. In de nabije toekomst wordt zelfs de zelfrijdende auto voorzien.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zet met beleid en regelgeving in op grootschalige testen met zelfrijdende auto's op de Nederlandse wegen: sinds 1 juli 2015 is nieuwe regelgeving van kracht waarmee Intelligente Transportsystemen en geautomatiseerde voertuigsystemen onder voorwaarden legaal de weg op mogen. Nederland vervult door deze wijziging een voortrekkersrol op het gebied van innovatie op de weg en is één van de koplopers in Europa op het gebied van het testen van ITS.

“De ontwikkelingen op dit gebied zullen de relatie tussen bestuurder en voertuig de komende 20 jaar meer veranderen dan de afgelopen 100 jaar gebeurde”, aldus minister Schultz van Haegen op Rijksoverheid.nl. “Ik wil dat we hier als Nederland niet alleen klaar voor zijn, maar internationaal ook voorop gaan lopen in deze innovatieve ontwikkeling. De zelfrijdende auto zal positief bijdragen aan de doorstroming en veiligheid van het verkeer op ons drukke wegennet. Bovendien rijdt een zelfrijdende auto zuiniger, wat goed is voor mens en milieu.”

Nieuwe regelgeving
De RDW heeft als Nederlandse voertuigtautoriteit de toelatingsprocedure ITS ontwikkeld. De toelatingsprocedure maakt het voor partijen zoals voertuigfabrikanten, onderzoeksinstituten en wegbeheerders nu mogelijk om op de openbare weg in Nederland praktijkervaring op te doen met slimme technologieën. Deze praktijkervaring is nodig om aan te kunnen tonen dat deze technologieën goed functioneren. De uitvoeringsinstantie kreeg bij de ontwikkeling van de toelatingsprocedure hulp van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en de Technische Universiteit Delft.

Gerben Feddes, senior adviseur product development bij de RDW, geeft aan dat de nieuwe regelgeving een belangrijke voorwaarde is om ITS in de praktijk te testen: “Tot voor kort was het in Nederland erg lastig om praktijkproeven op de openbare weg én in 'real-time traffic' uit te voeren. Geldende (Europese) wet- en regelgeving schrijft namelijk voor dat nieuwe technologieën en functionaliteiten alleen op de openbare weg kunnen worden toegelaten als zij bewezen veilig en werkbaar zijn. Om te kunnen bewijzen dat technologieën en functionaliteiten veilig en werkbaar zijn, moet echter een praktijktest op de openbare weg worden uitgevoerd. Met de toelatingsprocedure ITS kunnen partijen zoals voertuigfabrikanten, onderzoeksinstituten en wegbeheerders nu onder voorwaarden praktijktesten op de openbare weg in Nederland uitvoeren en de benodigde praktijkervaring opdoen”.

Nederland testlocatie
De Nederlandse infrastructuur biedt veel mogelijkheden en voordelen als testlocatie. Het Nederlandse wegennet wordt op snelwegen en binnen stedelijk gebied bijvoorbeeld intensief benut door weggebruikers. Daarnaast is de wegbelijning en bewegwijzering van een hoogwaardige kwaliteit. Deze omstandigheden zijn gunstig voor uiteenlopende praktijktests.

De RDW zoekt actief de samenwerking met partners die die slimme technologieën ontwikkelen, testen en in de praktijk willen beproeven. Zo kan Nederland binnen Europa koploper zijn op het gebied van ITS. Volgens Gerben Feddes is het dan ook belangrijk Nederland als proeftuin onder de aandacht te brengen van belangrijke stakeholders: “Naast deze samenwerking willen wij stakeholders wijzen op de unieke mogelijkheden die Nederland biedt”.

Strategische stakeholdercommunicatie

De RDW schakelde BOOM Communicatie in voor de ontwikkeling van strategische communicatie over Intelligente Transportsystemen (ITS) naar belangrijke stakeholders. Ter ondersteuning van PR-activiteiten op (internationale) congressen is door BOOM een contenttoolkit met (web)teksten, infographics en een movie gerealiseerd. Daarmee kunnen beleidsmedewerkers van de RDW nu effectief over dit beleidsonderwerp communiceren.

Volgens David Westveer, senior communicatieadviseur en strategy director bij BOOM Communicatie is het voor de RDW belangrijk stakeholders te wijzen op de veranderingen in wet- en regelgeving, deze te duiden en de mogelijkheden over praktijktesten in Nederland te benadrukken: “Belangrijke stakeholders zoals voertuigfabrikanten, onderzoeksinstituten en wegbeheerders zijn bekend met de geldende Europese wet- en regelgeving die voor hen beperkend werkt. De uitzonderingssituatie in Nederland en daarmee de toelatingsprocedure ITS dient dus uiteengezet te worden. Daarnaast is het gelet op het ingezette beleid van belang dat de unieke mogelijkheden die Nederland als 'proeftuin' biedt, nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht. Vanwege het intensieve gebruik van ons wegennet is juist Nederland voor praktijkproeven in 'real-time traffic' geschikt. Die boodschap kan de RDW nu krachtig uiteenzetten”.

Meer informatie: www.rdw.nl/ITS