Archief

Samenwerking Biobased Delta met Canada

Biobased Delta gaat nauw samenwerken met Bioindustrial Innovation Canada. Het internationaal commercialiseren van nieuwe biobased technologieën staat daarbij voorop. De samenwerking start meteen en beslaat drie jaar.

In bijna alle kunststoffen, chemicaliën en brandstoffen is olie verwerkt. Hiervoor kunnen echter ook andere, ‘groene' grondstoffen gebruikt worden. Bijvoorbeeld gras, zeewier en het organische afval bij de teelt of verwerking van bloemen, groenten en fruit. De transitie naar deze biobased productie van kunststoffen, chemicaliën en brandstoffen is in grote mate afhankelijk van de commerciële haalbaarheid. Die is op zijn beurt gerelateerd aan de schaalgrootte waarop biogrondstoffen omgezet kunnen worden in concrete producten. In laboratoria en door middel van proefproducties wordt gezocht naar de beste manieren om rendabel en in volume te produceren. In Zuidwest-Nederland scharen chemische concerns als DOW Benelux en Cargill zich achter deze ontwikkeling, evenals de provincies Zeeland en Noord-Brabant. In Terneuzen is een Biobase Training Centre gerealiseerd, wat aangeeft dat het de regio ernst is met het tot verdere wasdom brengen van deze sector. Het deltagebied is daar onder meer geschikt voor vanwege de geografische ligging op de as Rotterdam-Antwerpen en de goede transportmogelijkheden over weg, water, spoor en via buisleidingen. Met de zeehavens van Terneuzen en Vlissingen in de buurt kunnen biomassastromen eenvoudig aangevoerd worden. Ook is er in de regio een bovengemiddeld aantal chemiebedrijven en een groot aantal agrarische bedrijven die de groene grondstoffen kunnen leveren als hoofd- of restproduct. Regionale en provinciale overheden in de regio zijn bereid te faciliteren en te investeren ten behoeve van de biobased sector. Kennisinstellingen, zoals Wageningen University, sluiten hier op aan met onderzoeksprogramma's.

De provincies zijn van mening dat de biobased economy een belangrijke factor kan worden in de economie. Vandaar dat zij destijds zijn gekomen tot de ‘Biobased Delta', die door BOOM Communicatie werd vertaald naar een visuele identiteit. Het verder bundelen van de krachten kan de groei en aantrekkingskracht van deze nieuwe economie versterken. In die gedachte past de samenwerking met het Bioindustrial Innovation Canada. Samen gaan zij onderzoek en commerciële samenwerkingen stimuleren. Verder ondersteunen zij initiatiefnemers bij het werven van private of publieke fondsen om hun biobased projecten te financieren. Beide organisaties gaan ook bijdragen aan de ontwikkeling van een wetenschappelijke ‘community', door het delen van kennis en best practices, het organiseren van seminars en wetenschappelijke conferenties, het aantrekken van jong talent en het ontwikkelen van educatieprogramma's over biobased processen.

Beide partijen tekenden vorige week een formele samenwerkingsovereenkomst tijdens het BIO World Congress on Industrial Biotechnology in Philadelphia. Vanuit Nederland presenteerden zich daar naast Biobased Delta ook TNO, Suiker Unie, Biobased Pilot Facility, Biorizon, Corbion, Innovation Quater en Progression Industry. Naast beursmateriaal voor Biobased Delta, verzorgde BOOM Communicatie voor tijdens de beurs ook een interactieve brochure. Enkele foto's in de brochure zijn voorzien zijn van een online dimensie met behulp van de gratis te downloaden app Layar. Na het scannen van de foto's met een smartphone of tablet, komen de foto's als het ware tot leven en geven de afgebeelde personen in een kort filmpje een nadere uiteenzetting over hun visie op biobased ontwikkelingen. Riona Dietvorst, communicatieadviseur bij BOOM Communicatie: “Layar is vooral interessant als je een inhoudelijk verhaal te vertellen hebt, maar dat in de beperkte ruimte van een brochure of flyer niet kwijt kunt. Wie bovengemiddelde interesse heeft in het onderwerp, kan zich dan via de extra Layar-dimensie uitvoeriger laten informeren”.

Naast de brochure, zag ook het nieuwe businessplan van Biobased Delta het licht. Daarin worden de doelstellingen en kernthema's voor de komende jaren toegelicht. De samenwerking met Bioindustrial Innovation Canada is al meteen een eerste wapenfeit, die invulling geeft aan de ambities van Biobased Delta: de koppositie van Zuidwest-Nederland in de biobased economy versterken.

 

Gebaseerd op bron: Biobaseddelta.nl.

 

Meer informatie over de werking van Layar: bekijk de demo.